Spring High geeft les buiten de schoolmuren

De leerlingen van Spring High leren niet alleen binnen, maar juist ook buiten de schoolmuren. De school werkt samen met de buurt en met externe partijen om betekenis aan de lesstof te geven.

Geen schoolreisje

Het stadsarchief, een natuurspeeltuin, de gemeente Amsterdam, een kookstudio, het muziekcentrum in de wijk en kunstenaars; door met deze en andere mensen en partijen samen te werken, haalt Spring High expertise naar binnen en brengt ze het onderwijs naar buiten.

“Dat zijn geen vrijblijvende uitstapjes of schoolreisjes”, vertelt Esther de Vries, schoolleider PO. “Het gaat erom dat we samenwerken met organisaties die aansluiten bij ons onderwijs en daar betekenis aan geven. Je kunt daar als school klein mee beginnen. Bedenk een onderwerp, haal een expert naar binnen voor een gastles en organiseer een uitstapje dat daaraan is gekoppeld. Zo eenvoudig maak je van je omgeving een klaslokaal.”

Overkoepelend woord

Spring High is een school waar primair en voortgezet onderwijs samenkomen. Vanaf vier jaar kunnen kinderen er terecht en vanaf groep 7 zitten ze samen met de leerlingen van de middelbare school in één gebouw. De school werkt met leerpleinen waar drie leerjaren samen onderwijs krijgen.

“Je kunt als tienjarige bijvoorbeeld wiskunde op brugklasniveau volgen en als dertienjarige nog leerdoelen van voorgaande leerjaren oefenen”, legt Esther uit. “We delen het jaar op in blokken van twaalf weken en elk trimester staat in het teken van een overkoepelend woord. Voorbeelden van zulke woorden zijn duurzaamheid, tijd en samenleving, maar ook een vraag als ‘waarom’ kan een woord zijn. Binnen elk woord geeft het onderwijsteam vorm aan het curriculum.”

“Door de buitenwereld bij ons onderwijs te betrekken, ontwikkelen leerlingen maatschappelijke betrokkenheid en ontplooien ze hun interesses.”

Meer betekenis

Esther legt uit dat je bij het woord ‘tijd’ kunt denken aan leerdoelen rondom tijd(sbeleving), de klok en de kalender. Esther: “Leerlingen beschrijven bijvoorbeeld hun eigen levenspad of interviewen familieleden en buurtbewoners over hun tijd. Het is aan de leraren om creatief met elk woord om te gaan, vakoverstijgend te werken en activiteiten aan leerdoelen te koppelen. Je kunt dus ook denken aan een project over de Grieken en de Romeinen met een excursie naar Archeon en de opdracht om in het buitenlokaal een zonnewijzer te maken.”

In de visie van de school krijgt de lesstof zo meer betekenis. Esther: “Door de buitenwereld bij ons onderwijs te betrekken, ontwikkelen leerlingen maatschappelijke betrokkenheid en ontplooien ze hun interesses. Zo geven we naast kwalificatie, veel richting aan persoonsvorming en socialisatie.”

Onderwijs ligt op straat

Aardrijkskundeleraar Dirk-Jan van Dijk vindt dat je voor elk leerjaar wel iets kunt bedenken om de buurt en de buitenwereld bij de lessen te betrekken. “Het onderwijs ligt op straat en gaat over de samenleving”, zegt hij. “Door naar buiten te gaan, leren leerlingen verder te kijken dan hun neus lang is. Ik laat ze bijvoorbeeld naar het stadsarchief gaan om te onderzoeken hoe de wijk er vroeger uitzag en te ontdekken wat er op demografisch gebied speelt. Ze interviewen bewoners en mensen van de gemeente en vergelijken hun bevindingen met andere wijken. Zo ontdekken ze ook dat bepaalde vooroordelen over hun eigen wijk niet kloppen. En we vinken meerdere leerdoelen af door het vak wiskunde erbij te betrekken. Daarbij leren ze hoe ze de gegevens in een grafiek moeten verwerken en presenteren.”

“Ga naar buiten, zoek een museum uit, doe proefjes en laat de leerlingen onderzoek doen. Het verbreedt hun blik.”

Improvisatievermogen

Collega Jantien Jongsma, lerares Kunst, ziet veel leerlingen door deze manier van leren tot bloei komen. “Ik laat ze kennismaken met kunst en geef ze opdrachten die bijdragen aan hun beeldende ontwikkeling”, vertelt ze. “Naar buiten gaan en de samenwerking zoeken kost meer tijd dan op school een tube verf uit de kast pakken. Maar het is natuurlijk veel leuker om in een natuurspeeltuin kunst te maken met kunstenaars die werken met materialen uit de natuur. Zo leren ze tegelijkertijd meer over de seizoenen. Het draagt bij aan hun improvisatievermogen en ze leren de natuur te beleven. Sommige kinderen willen daar voor altijd blijven.”

Levendiger

Jantien heeft een groot netwerk en vindt het fijn dat ze haar lessen op deze manier kan invullen. “Zolang ik me binnen de kaders van de leerdoelen hou, mag ik lesgeven zoals ik wil en ook nog eens samenwerken met andere creatieve mensen en partijen.”

Dirk-Jan vindt dat deze manier van lesgeven zijn vak levendiger maakt. “Het vraagt om wat meer organisatorisch vermogen en creativiteit, maar je kunt altijd wel iets bedenken om aan een woord te koppelen”, zegt hij. “Ik wil niet alleen ‘zenden’ en leerlingen uit een boek laten leren. Ga naar buiten, zoek een museum uit, doe proefjes en laat de leerlingen onderzoek doen. Het verbreedt hun blik.”

Fotobijschrift: Esther de Vries (links) en Camyre De Adelhart Toorop, directeur Spring High

routekaart

Wil jij ook jouw regio als klaslokaal inzetten?
Bekijk dan onze Routekaart en volg de zes stappen!