Samenwerking VSO De Sprienke met (VO) het Goese Lyceum: leerlingen ontdekken de echte wereld

Leerlingen klaarstomen voor 'de echte wereld', dat is wat teamleider Astrid Geeratz-van Breukelen en schoolleider Lyda Vos willen. Zeven jaar geleden begonnen de scholen waar zij werken VSO De Sprienke en het Goese Lyceum – met symbioseonderwijs. Wat dat oplevert en wat er bij zo'n samenwerking tussen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en regulier onderwijs komt kijken, vertellen ze hier. Bekijk eerst de video waarin je ziet hoe een dag van leerling Marwan van VSO De Sprienke op het Goese Lyceum eruitziet.  

Lyda Vos, schoolleider Het Goese Lyceum Bergweg

Symbioseonderwijs

"Het is best bijzonder, onze samenwerking. De Sprienke kan geen volledig diplomatraject aanbieden en daarom volgen de leerlingen die dat aankunnen, praktijklessen bij ons. Zo kunnen ze een vmbo-diploma halen en verder doorstromen. Dat symbioseonderwijs begon al een jaar of zeven geleden en de toenmalige teamleider van De Sprienke had dezelfde ideeën als ik. We wilden een stap verder gaan en leerlingen ook de mogelijkheid bieden om de volledige overstap naar onze school te maken. Marwan (zie filmpje) is een leerling die die stap heeft gezet." 

Twee regievoerders

"Dat vraagt natuurlijk wel iets van ons. Marwan zit in een rolstoel, komt met de taxi en als hij ziek is, is hij vaak langer ziek dan andere leerlingen. We weten inmiddels dat we tijd moeten incalculeren zodat hij lessen kan inhalen. De leerlingen van De Sprienke hebben andere (zorg)behoeften dan de reguliere leerlingen en daarom heeft iedere leerling nu twee regievoerders, een van elke school. Zij communiceren met elkaar over praktische zaken zoals hoe de leerling op school komt, hoe we revalidatie kunnen inpassen en hoe ze mee kunnen op excursies." 

Organisch groeien

"Als het nodig is, spring ik als schoolleider in. Laatst ging de lift bijvoorbeeld kapot, waardoor leerlingen van De Sprienke niet naar de eerste etage konden. Dan moet je keuzes maken, het rooster aanpassen en lessen naar leslokalen op de begane grond verplaatsen. We weten inmiddels dat je van tevoren kunt proberen om alle scenario's uit te denken en daar protocollen voor op te stellen, maar dat het beter is om zo'n samenwerking organisch te laten groeien. We zijn klein begonnen met een paar leerlingen en bouwen het langzaamaan uit naar zo'n twintig leerlingen." 

Gezamenlijke visie en vertrouwen

"Astrid en ik werken heel goed samen, we spreken elkaar meerdere keren per week en stemmen continu zaken af. Vertrouwen is wat mij betreft het sleutelwoord. En het gaat bij ons allebei echt over onze visie op het onderwijs: we kijken met elkaar hoe we daar invulling aan geven, van bestuurder tot leraar. Iedereen mag er zijn, iedereen is anders en iedereen heeft talent. Die verscheidenheid en inclusiviteit willen we aan alle leerlingen meegeven. Door deze samenwerking leren onze leerlingen om te gaan met kinderen die meer moeite moeten doen om ergens te komen. En de leerlingen van De Sprienke ontdekken op het Goese Lyceum hoe de 'echte wereld' eruitziet. Het mooie is dat alle leerlingen elkaar als volwaardige klasgenoten beschouwen." 

"Door deze samenwerking leren onze leerlingen om te gaan met kinderen die meer moeite moeten doen om ergens te komen."

Astrid Geeratz-van Breukelen, afdelingsleider De Sprienke

Zo rijk mogelijk onderwijs

"Onze leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte en speciale zorg nodig. We hebben intern onder meer een verpleegkundige, een orthopedagoog en een revalidatiearts en veel leerlingen hebben wekelijks logopedie, revalideren of hebben psychomotorische hulp nodig. Zo'n twintig leerlingen hebben, ondanks hun beperking, de capaciteit om vmbo-onderwijs te volgen. Hun doel is om (gedeeltelijk) een diploma te behalen. We willen hen zo rijk mogelijk onderwijs bieden, maar hebben zelf niet alle praktijklessen in huis. Daarom is de samenwerking met het Goese Lyceum zo mooi." 

Leerlingen zelfredzaam maken

"Met dit traject brengen we de leerlingen in een andere setting die bijdraagt aan hun groei: ze komen op een school waar een paar honderd leerlingen lopen en als ze doorstromen naar het mbo is de schok minder groot. Want bij ons zitten de leerlingen in een beschermde en veilige omgeving, waar ook nog eens veel voor ze wordt geregeld. Door de lessen op het Goese Lyceum gaat de wereld een beetje meer voor ze open. Ze ontmoeten er meer leeftijdsgenoten, krijgen mogelijk met weerstand te maken en leren om hulp te vragen. Dat past bij onze visie om leerlingen zelfredzaam te maken." 

Spannend voor ouders en leraren

"Ik werk hier nog maar anderhalf jaar als teamleider en Lyda en ik hebben echt hetzelfde doel voor ogen en dat is heel waardevol. Ik vind het heel fijn om met haar samen te werken en te sparren. We groeien als scholen steeds meer naar elkaar toe. Voordat we leerlingen lessen laten volgen op het Goese Lyceum, willen we zeker weten dat ze er klaar voor zijn. De overstap is voor leerlingen, ouders én leraren spannend. Daarom houd ik de ouders en mijn team op de hoogte over hoe de samenwerking zich ontwikkelt." 

"Met dit traject brengen we de leerlingen in een andere setting die bijdraagt aan hun groei."

Een stukje Sprienke in het Goese Lyceum

"Lyda en ik werken nu aan de plannen voor een 'stukje Sprienke' in het Goese Lyceum. Samen met een architect willen we een plek creëren met faciliteiten zoals een verzorgings- en rustruimte die onze leerlingen nodig hebben. Zo kunnen straks meer leerlingen, net als Marwan, de gedeeltelijke overstap maken. We willen allemaal het beste voor ieder kind. Wat is dan beter dan de omgeving van het Goese Lyceum die het meest lijkt op de wereld waarin ze zich straks ook moeten redden?"

 

Meer voorbeelden lezen over samenwerkingen tussen regulier vo en het vso? Bekijk de voorbeelden van Steunpunt Passend Onderwijs hier.