samenwerken bedrijfsleven

Samen met bedrijven werken aan talent 

Op het Dr. Nassau College locatie Quintus werken leerlingen aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Dit doen ze in de talentrichtingen: sport, cultuur, ondernemen en technasium. Lees hoe de school dit organiseert.

Verbinding met het bedrijfsleven

Tien jaar geleden is Albert Noord begonnen  als directeur  op het Dr. Nassau College. Hij kwam zelf vanuit het bedrijfsleven en het viel hem op dat er  in het voortgezet onderwijs nauwelijks verbinding werd gelegd met bedrijven en organisaties. Albert: Zeker op havo- en vwo-niveau  werkten leerlingen  vooral aan  cognitieve  kennis en  maar een klein beetje  aan vaardigheden. En juist die vaardigheden heb je vaak nodig om in het bedrijfsleven projectmatig te kunnen werken.

Werkwijze technasium

Albert hoorde destijds  over het technasium, waarbij leerlingen projectmatig werken aan opdrachten uit de praktijk. Albert: “Het paste ontzettend goed in mijn onderwijsvisie en ook in die van mijn managementteam en de bètasectie.Tijdens de ontwikkeling van het technasium  vroeg hij ook andere secties om na te denken over hoe zij konden bijdragen aan de werkwijze van het technasium. Daar vloeide een plan van de hele cultuursectie uit voort dat  leidde tot de opzet van een cultuurprofielschool.  Het technasium  is op die manier in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid tot een  schoolbreed  programma met  verschillende richtingen,vertelt Albert.

“Als je dit echt wil, dan moet je het belangrijk maken”

Volgens Albert ligt zijn rol als schoolleider in het faciliteren van dit programma. Als je dit echt wil, dan moet je het belangrijk maken. Ik begon met het bespreken van de visie die ik samen met het managementteam en leraren op ons onderwijs heb. Het is belangrijk dat je daarin met zijn allen dezelfde taal spreekt. Vervolgens heb ik ervoor gezorgd dat er goede trekkers kwamen die tijd kregen om het programma te ontwikkelen.

Vertrouwen

Binnen de school heb ik het programma zichtbaar gemaakt. Dat deed ik door collega’s veel over het programma te vertellen en door de successen met iedereen te delen.” Het belangrijkste voor Albert is dat hij leraren het vertrouwen geeft om het programma op te zetten en daar ook fouten in te mogen maken. Dat neemt al heel veel angst weg,” zegt Albert.

Bedrijven als opdrachtgever

Op dit moment kunnen leerlingen kiezen voor de talentrichtingen sport, cultuur, ondernemen en technasium. Het uitgangspunt is dat bedrijven en organisaties in samenwerking met leraren een opdracht voor de leerling opstellen vanuit een behoefte van het bedrijf. De leerlingen gaan bij het bedrijf of de organisatie langs om te zien hoe ze daar werken. Hier pitcht het bedrijf ook de opdracht. Vervolgens gaan de leerlingen op school aan de slag met de opdracht onder begeleiding van de leraar. Na 8 weken presenteren zij het resultaat in het bedrijf aan de opdrachtgever. 

Vier talentrichtingen

In de onderbouw zijn de talentrichtingen verwerkt in het curriculum. Elke periode werken de leerlingen aan een andere opdracht, waarvoor 4 tot 5 lesuren per week ingeroosterd zijn. In leerjaar 1 maken de leerlingen kennis met alle vier de talentrichtingen. Ayasha uit 3 havo: “Ik merkte dat ik sommige talentrichtingen niet leuk vond, omdat ik al wist dat ik cultuur wilde doen. Maar alsnog ben ik blij dat ik alle vier heb gedaan, want ik kwam erachter dat ondernemen ook heel interessant is.”

Eigen keuze

Voor leerjaar 2 en 3 kiezen de leerlingen een vaste talentrichting. Danique uit 3 havo: “Het allerleukste vind ik dat je kans krijgt om je talent verder te ontwikkelen en ook echt iets leert daarin. Ik leer elke week weer iets nieuws en niet iets van wiskunde of Nederlands of iets wat je moet weten om je examen te halen, maar gewoon iets wat heel leuk is om te leren.”

Meesterproef

In de bovenbouw kunnen leerlingen binnen hun profiel een vak kiezen dat volgens de werkwijze van de talentrichtingen werkt. Jorrit uit 5 havo: “Met een groepje leerlingen zijn we nu bezig met het maken van een draadloos netwerk om gebouwen in gebieden met aardbevingen te monitoren. Na ons eerste projectvoorstel vorig jaar, vroeg de Hanzehogeschool of we daar niet meer mee konden doen. Dat is nu uitgegroeid tot mijn meesterproef, de eindopdracht van Onderzoeken & Ondernemen. Ik werk er inmiddels ook buiten de vereiste schooluren aan. Er is zelfs iemand uit Turkije die naar de presentatie komt, omdat hij geïnteresseerd is.

Doorlopend proces

Het programma is een doorlopend proces waar constant aan gesleuteld wordt. Een uitdaging ligt nog in een structurele samenwerking met hogescholen en universiteiten. Albert: “We hebben incidentele projecten, maar ik wil eigenlijk dat leerlingen in de bovenbouw vast kunnen kiezen voor het volgen van modules of vakken. Wat ik wil proberen is dat zij dan ook alvast punten kunnen halen voor hun eventuele vervolgstudie. Dat is lastig, omdat deze onderwijsinstellingen vastzitten aan regels en protocollen, die samenhangen met internationale regels. Zij kunnen dus niet zomaar zo’n samenwerking aangaan. Binnen die regels probeer ik nu gezamenlijk de ruimte te zoeken.

Netwerk

De tip van Albert aan andere schoolleiders die willen samenwerken met het bedrijfsleven is om veel in verschillende netwerken te gaan zitten. Albert: “Daardoor kan je veel bereiken in samenwerking met externe partijen en je blijft op de hoogte van vernieuwingen in het onderwijs. 

Fotobijschrift: Leerlingen van het Dr. Nassau College locatie Quintus

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.