Het perspectief van stagiair Mirte: “ga met leerlingen in gesprek!”

Mirte Barneveld (leerling VO de Vallei) loopt vanaf maart stage bij de VO-raad. Ze blijft nog tot het einde van dit schooljaar, maar vertelt alvast wat ze heeft geleerd én deelt haar tips voor de onderwijssector. Tijdens haar stage was Mirte onderdeel van het ondersteuningsteam van de beweging Schoolleiders voor de Toekomst.

Hoe kwam je op het idee om stage te gaan lopen bij de VO-raad, om te gaan werken in het ondersteuningsteam van de beweging Schoolleiders voor de Toekomst?  

“Ik kwam op het idee om stage te lopen bij Schoolleiders voor de Toekomst nadat ik bij de leerlingensessie van de tweedaagse van de beweging én bij de NieuwjaarsStart was geweest. Ik werd erg enthousiast van iedereen die echt verandering wil realiseren in het onderwijs. Daarnaast sta ik volledig achter de missie van de beweging; om deze redenen leek het mij erg leuk en leerzaam om mij hiervoor in te zetten. Zodoende heb ik een mail gestuurd naar SvdT, waar uiteindelijk deze stage uit is gekomen.” 

Hoe reageerden je leraren en schoolleiders toen je dit vertelde?  

“Erg positief, maar ook wel beetje verbaasd. De mail die ik naar SvdT had gestuurd was namelijk vrij open, dus het was niet direct duidelijk dat het tot een stage uit zou lopen.  Ik had dit dus nog niet tegen mijn coach (vergelijkbaar met een mentor) en Pauline, kerngroeplid van SvdT, gezegd. Op het moment dat het duidelijk was dat ik stage zou gaan lopen, zat ik met corona thuis dus heb ik ze opgebeld om het te vertellen, waarna ze beide erg enthousiast reageerden!” 

Wat heb je allemaal gedaan tijdens je stage en wat ga je nog doen?  

“Ik ben voornamelijk bezig geweest (en nog steeds bezig) met de organisatie van Leiderschapscafés; bijeenkomsten voor schoolleiders die met collega’s willen werken aan hun leiderschap. Hierin heb ik als doel om de leerlingenparticipatie bij de Leiderschapscafés te verbeteren; dus leerlingen zo goed mogelijk betrekken zowel in de voorbereiding als op de bijeenkomst zelf. Daarnaast ben ik ook betrokken bij de werkgroep leerlingenparticipatie (van de VO-raad) om de leerlingenbetrokkenheid in de VO-raad in zijn algemeen te verbeteren.”  

Wat heb je geleerd van je stage? 

“Wat ik onder andere heb geleerd is het organiseren van een bijeenkomst, in dit geval een Leiderschapscafé: wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn de obstakels? Ook heb ik een beter inzicht gekregen in VO-raad doet, welke projecten er lopen en hoe de organisatie werkt.” 

Wat zou jij schoolleiders willen meegeven?  

“Dat hoe ‘spannend’ en vooral ook hoe lastig verandering is, het écht ten goede komt van de leerling. En ga hierin ook vooral met de leerlingen in gesprek, zij weten immers waar de behoefte ligt en waar juist niet.” 

Wat wil je de VO-raad meegeven?  

“Leerlingen hebben baat bij onderwijsvernieuwing en een breed scala aan onderwijssoorten, zodat ze het type onderwijs kunnen kiezen wat bij hun past. Om meer ruimte te krijgen om deze onderwijsvernieuwing te realiseren, helpt het enorm als belangenbehartigende organisaties zoals de VO-raad zich hiervoor inzetten.”