De havo XL legt de link tussen school en maatschappij

Op onderbouwschool De Boerhaave in Deventer kunnen havisten de havo XL doen: een leerroute die zich richt op ‘ondernemend zijn’ in de ruimste zin van het woord. Leerlingen leren belangrijke vaardigheden die hen voorbereiden op het bedrijfsleven en de maatschappij.

Leukste dag

Op de havo XL volgen zo’n veertig leerlingen per leerjaar vier dagen per week reguliere vaklessen en is donderdag de projectdag. Leerlingen kiezen hier zelf voor. Zij doen vier projecten per jaar, die ongeveer acht weken duren. Ieder project bevat een bedrijfsbezoek en eindigt met een opbrengst. Dit is een werkstuk, een toneelstuk of een presentatie voor de ouders en betrokken bedrijven. Edward Harmsen, teamleider havo: “Ik hoor van de leerlingen dat ze de projectdag de leukste dag van de week vinden. En dat deze leerroute ervoor zorgt dat zij school in het algemeen leuker vinden. Leerlingen hebben daardoor meer motivatie voor hun schoolwerk.”

Passende onderwijsdidactiek

Voor De Boerhaave waren er verschillende redenen om met de havo XL te starten. “Wij wilden een beter passende onderwijsdidactiek voor onze onderbouwleerlingen havo hanteren. Daarvoor zijn verschillende werkvormen belangrijk. Ook kwam vanuit ouders en basisscholen de vraag om iets speciaal voor havisten te organiseren. Bovendien uitte de gemeente Deventer de wens om het lokale bedrijfsleven meer bij de havo te betrekken”, vertelt Edward. “Voor de leerlingen zelf is het belangrijk dat deze leerroute aansluit op hun belevingswereld.”

Hoodies verkopen

De havo XL focust zich op vaardigheden, zoals samenwerken, initiatieven ontplooien en presenteren. “Een leerling ontwierp bijvoorbeeld het havo XL logo. Een andere maakte hiervan samen met een reclamebureau een werkbaar logo. En weer een andere leerling verzorgde de in- en verkoop van ‘havo XL-hoodies’. Dat leer je niet in een reguliere vakles”, aldus Edward. “Kennis is maar de helft. Je EQ is minstens zo belangrijk om een fijne burger in de maatschappij te worden. Hoe ga je met elkaar om? Hoe voer je een telefoongesprek? Hoe presenteer je jezelf tijdens een bedrijfsbezoek? Dat leren leerlingen met deze leerroute.”

“Voor de leerlingen zelf is het belangrijk dat deze leerroute aansluit op hun belevingswereld.”

Nepchampagne

Tweedejaarsleerling Jakob is ook enthousiast over de havo XL: “Je leert hier dingen, die je anders niet zou leren. Je leert echt ondernemen. Tijdens het makelaarsproject bijvoorbeeld voerden we een financieel gesprek met de Rabobank, bezichtigden we een huis met een makelaar en gingen we naar de notaris om het huis te kopen. En daarna was er nepchampagne. Als ik daar later iets mee wil doen, kan ik gebruiken wat ik nu leer.”

Mening geven

Tweedejaarsleerling Roos vindt wat ze op de havo XL leert niet alleen belangrijk, maar vooral heel leuk: “Ik heb nog niet nagedacht over de toekomst, maar ik leer nu vast dingen voor later die je op de normale havo niet altijd leert, zoals samenwerken.” Ook leert Roos dat ze haar mening mag geven, want daar vraagt de school regelmatig naar: “De mentoren vragen ons tijdens mentorgesprekken en ook tussendoor wat wij van de projecten vinden. Vorig jaar pakte een project niet goed uit. Dan luisteren de mentoren echt naar wat wij zeggen, zodat het voor de volgende leerlingen beter is.”

Vragen in Engels

Havo XL mentor Geert Groot Koerkamp schrijft een aantal projecten en begeleidt ieder jaar twee projecten: “Als projectdocent en docent Engels leg ik de link tussen theorie en praktijk. Vorig jaar bezochten we bijvoorbeeld een bedrijf met veel buitenlandse werknemers. Dan laat ik de leerlingen hun vragen zoveel mogelijk in het Engels stellen. Door de havo XL ervaren leerlingen dat de dingen die zij op school leren, terugkomen in de maatschappij. Ook belangrijk: zij leren samenwerken. En daarbij lopen zij tegen de grenzen van anderen aan. Hoe eerder leerlingen dat ervaren, hoe eerder zij goed kunnen functioneren binnen een groep.”

“Door de havo XL ervaren leerlingen dat de dingen die zij op school leren, terugkomen in de maatschappij.”

Goede feedback

De Boerhaave voert regelmatig klankbordgesprekken met zowel leerlingen als ouders. “Na afronding van ieder project evalueren wij met de leerlingen. Vorig jaar deden zij bijvoorbeeld het project Biomimicry, oftewel ‘Genialiteit van de natuur’. Uit de opmerkingen van de leerlingen bleek dat dit project te vastomlijnd en dus niet creatief genoeg was. Inmiddels hebben wij het project aangepast op deze punten”, vertelt Edward. “De ouderklankbordgroep spreken wij tweemaal per jaar. De ouders zijn betrokken en geven goede feedback. Daar leren wij van. Zij zijn heel positief en zien de ontwikkeling van hun kind. Een vader vertelde bijvoorbeeld dat zijn dochter in groep acht moeite had met een spreekbeurt en nu zelfstandig een bedrijf benadert met een vraag. Dat is heel mooi.”

Blij kind

De havo XL bestaat momenteel uit een eerste en tweede leerjaar en de school werkt aan de invulling van het derde leerjaar. “De projecten komen voor een deel in leerjaar twee en drie terug. Dan verwachten wij meer van de vaardigheden van de leerlingen. Vergelijk je de presentaties van het Makelaarsproject met de presentaties van vorig jaar, dan zie je een duidelijke verbetering. Omdat De Boerhaave een onderbouwschool is, heb ik overleg met collega-teamleiders van bovenbouwschool Het Vlier. We bekijken hoe de havo XL-leerlingen de dingen die zij nu leren, in de bovenbouw kunnen gebruiken”, aldus Edward. “Verder hoop ik dat De Boerhaave over een paar jaar een 80/20 school wordt, omdat ik zie dat leerlingen blij worden van vier lesdagen en een projectdag. En een blij kind werkt en leert gewoon beter.”

Fotobijschrift: Een verzekeringsbedrijf geeft havo XL-leerlingen toelichting over financiering en hypotheken. Bron: brandingfoto.nl.

Kennis en ervaring uitwisselen over leiderschap

Wil jij met collega-schoolleiders in gesprek over leiderschapsontwikkeling? Kom dan naar de Regionale Leiderschapscafés! Bekijk wanneer we bij jou in de regio zijn en meld je aan.

Agenda