Brugklassers

Brugklassers werken aan échte opdrachten

Op Het Schoter werken vwo-leerlingen in de brugklas projectmatig. Eén van de opdrachten is een levensechte opdracht van bedrijven in de regio. Lees hoe de school dit organiseert en de leerlingen dit ervaren.

‘XL-leren’

Een paar jaar geleden deed Het Schoter een onderzoek onder oud-leerlingen. Op de vraag wat zij de school adviseerden, antwoordden zij onder andere: focus op zelfstandig werken, het vormen van een eigen mening, onderzoek doen en wetenschappelijk schrijven. Deze feedback nam de school mee in de ontwikkeling van het zogenoemde ‘XL-leren’. Hier werken leerlingen uit de vwo-onderbouw gedurende zes weken aan een échte opdracht van verschillende bedrijven. XL-leren is vakoverstijgend projectonderwijs, waarin de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Engels en Nederlands aan bod komen. Het doel van het vak is dat de leerlingen naast kennis ook academische vaardigheden leren, zoals schrijfvaardigheid, onderzoek doen, samenwerken, presenteren en reflecteren.

Bedrijven benaderen

Yara van Zon, leraar Nederlands en projectleider, coördineert het eerste contact met de bedrijven: “Samen met docenten uit het XL-team benader ik bedrijven uit de regio. Voordat we de bedrijven benaderen, denken we eerst zelf na over wat een potentiële opdracht kan zijn. De opdracht moet zowel voor de leerling als het bedrijf nuttig en uitvoerbaar zijn. Het is handig om te kijken hoe leerlingen van toegevoegde waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat leerlingen veel kennis hebben over een bepaald onderwerp of dat een bedrijf juist deze doelgroep wil aantrekken. Hierbij kun je denken aan social media of het ontwerpen van aantrekkelijke posters.”

Ondersteuning van haar teamleider

Teamleider Brenda Stam ondersteunt Yara. Ze hebben wekelijks een gesprek over de voortgang van XL-leren. “Brenda denkt samen met mij na over de stappen die we zetten binnen het concept,” vertelt Yara. “Belangrijke vernieuwingen bespreken we samen.” Verder houdt Brenda zich bezig met de taakuren van de docenten in het XL-team. “Als er extra tijd nodig is, dan vraag ik dat aan haar.”

Leerlingen koppelen aan bedrijven

Yara: “We organiseren een bijeenkomst waar de bedrijven zichzelf presenteren en hun opdracht voor de leerlingen.” Daarna kiezen de leerlingen een opdracht en schrijven ze een motivatie waarom ze dit bedrijf willen helpen. Op basis van de motivatie delen docenten en mentoren de leerlingen in. Ze werken in groepjes van 4. Binnen de groepjes krijgen alle leerlingen een andere rol: voorzitter, notulist, contactpersoon van het bedrijf en organisator. “Om de opdracht goed te kunnen doen, gaan de leerlingen eerst op bezoek bij het bedrijf. Daarna doen ze onderzoek. Ze lezen bijvoorbeeld bronnen, ze interviewen medewerkers of nemen enquêtes af bij de doelgroep.”

De opdrachten van de bedrijven

Hier vind je een aantal opdrachten die de leerlingen van Het Schoter hebben gedaan. Zo is een aantal leerlingen aan de slag gegaan met het aantrekkelijker maken van een toneelschuur. Hoe zorg je ervoor dat er meer jongeren naar het theater gaan? De leerlingen ontwierpen hiervoor een website en poster. Daarnaast adviseerden ze om promotie te doen op Instagram, omdat dit een medium is waar jongeren zich bevinden. Andere leerlingen dachten na over hoe ze ervoor konden zorgen dat ouderen meer naar buiten gaan. Hiervoor ontwierpen ze een ‘valpreventiepad’, dat ze aan de hand van een zelfgemaakte maquette presenteerden.

Praktische vaardigheden

De leerlingen reageren positief op deze opdracht: “Je krijgt veel vrijheid om zelf met een goed idee voor het probleem te komen.” Daarnaast geven ze aan dat ze praktische vaardigheden leren: “Ik heb geleerd om te presenteren voor een grote groep mensen die ik niet ken,” en “Ik heb geleerd hoe je een nette e-mail schrijft aan een bedrijf.” De leerlingen geven verder aan de vaardigheden creatief denken, samenwerken en onderzoeken te hebben geleerd.

Tips voor andere scholen

Yara: “Het is mooi onderwijs, maar je moet er wel rekening mee houden dat het arbeidsintensief is. Plan dus voldoende tijd in voor de voorbereiding. Zorg er ook voor dat je blijft samenwerken met collega’s, zodat het niet een eilandje wordt binnen de school.” Brenda: “De eerste groep leerlingen zitten nu in 3 vwo en wij zien dat zij echt goed kunnen presenteren en zelf onderzoek kunnen doen. Het onderwijs staat nooit stil. Evalueren en verbeteren vinden we heel belangrijk. We blijven ontwikkelen en verbeteren om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst.”