Briant College legt de sociale verbinding met de wijk

Een schoolgebouw dat ook buiten schooltijd open is en waar iedereen terecht kan en zich welkom voelt: bij het Briant College staat inclusief onderwijs hoog in het vaandel. De school wil een middelpunt in de wijk Presikhaaf in Arnhem zijn en zo ‘het mooiste straatje van Nederland’ maken.

Mismatch

Op het Briant College zitten leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben vanwege onder meer gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. “Zij komen vaak uit gemarginaliseerde wijken en hebben een minder stabiele gezinssituatie”, legt schoolleider Harald Hentenaar uit. “Onze leerlingen hebben behoefte aan meer begeleiding, maar krijgen in ons huidige onderwijssysteem niet het onderwijs waarop ze recht hebben. Aan die mismatch willen we iets doen vanuit onze visie die gebaseerd is op het Zweedse concept van Fryshuset. Fryshuset is een non-profitorganisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor jongeren in gemarginaliseerde wijken.”

Gelijke kansen

Harald ergert zich al jaren aan de groeiende groep jongeren die door hun thuissituatie minder kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. De school wil leerlingen afleveren die als zelfstandige mensen aan de maatschappij kunnen deelnemen, met gelijke kansen als voor ieder ander. “Door op zoek te gaan naar talenten van jongeren en hun mede de regie te geven over hun persoonlijke leerdoelen, leg je de verantwoordelijkheid bij henzelf. Hierdoor groeien ze in hun ontwikkeling. De deur staat bij ons op een kier, maar het is aan de jongeren om die verder te openen. Door het eigenaarschap bij de leerling te leggen, is deze gemotiveerd om zelf een plan te bedenken en dat ook uit te voeren. We willen dat de leerlingen in beweging komen, vragen stellen en gaan nadenken.”

“De deur staat bij ons op een kier, maar het is aan de jongeren om die verder te openen.”

Netwerkschool

Het Briant College in Arnhem ziet zichzelf als een netwerkschool en wil een sociaal-maatschappelijke rol in de wijk vervullen. De school gaat de sociale verbinding leggen met de bewoners, ondernemers, jongeren en de ouders in de wijk Presikhaaf. Harald: “Door de ouders actief bij dit project te betrekken en ze onder meer te ondersteunen bij solliciteren halen we hen uit hun isolement. Zo helpen we bij veel jongeren hun thuissituatie te verbeteren.”

Hetzelfde gedragspatroon

Het uitgangspunt daarbij is dat als de thuissituatie stabieler wordt, de jongeren vaak niet in hetzelfde gedragspatroon als hun ouders vervallen. “We hebben een stuurgroep opgericht met ketenpartners uit de wijk. Een externe coördinator, die zelf uit de wijk Presikhaaf komt, gaat het project vormgeven”, vertelt Ingrid van Amersfoort, adviseur Zorg & Beleid. “Als pilot starten we met twintig gezinnen in de wijk om die vanuit een bepaalde hulpvraag te helpen. Die hulpvraag kan zijn op het gebied van onderwijs, opvang van kinderen, voedsel en/of armoede.”

De deuren staan open

Voorbeelden van activiteiten die de school wil organiseren zijn taallessen en/of burgerschap voor ouders, sporten voor jongeren en samen koken. Harald: “Ook willen we in samenwerking met bedrijven producten door leerlingen laten maken die ze kunnen verkopen. De deuren van de school staan van 8 tot 8 uur open, zodat bewoners, jongeren, ouders en ondernemers van elkaar kunnen leren, er kunnen werken, sporten en elkaar ontmoeten.”

“Ik hoop dat we over een jaar of vier de eerste effecten zien.”

Verborgen talent

“We willen de maatschappij in school halen en de school in de maatschappij zetten”, vervolgt Harald. “Daarbij zijn we er niet op uit om zieltjes te winnen, maar willen we deze wijk vooral kansen geven. Er ligt hier zoveel verborgen talent, dat willen we naar boven halen. In Zweden hebben ze er met Fryshuset meer dan dertig jaar over gedaan om gelijke kansen voor kwetsbare jongeren en ouders te creëren. Ik hoop dat we over een jaar of vier de eerste effecten zien, maar we houden er rekening mee dat het zeker tien jaar kost om echt iets in deze wijk te veranderen.”

Hij hoopt dat de wijk door middel van alle activiteiten mooier en aantrekkelijker wordt. “Het Briant College staat in een foeilelijke straat, maar samen kunnen we er het mooiste straatje van Nederland van maken.”

Fotobijschrift: Ingrid van Amersfoort en Harald Hentenaar

routekaart

Wil jij ook jouw regio als klaslokaal inzetten?
Bekijk dan onze Routekaart en volg de zes stappen!