millennium skills

Aan de slag met Millennium Skills

Op de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) volgen de leerlingen van klas 1 en 2 een dag per week projectonderwijs om 21e-eeuwse vaardigheden op te doen. Bekijk hun aanpak.

Voorbereiden op de toekomst

De CSB was tot voor kort een vrij traditionele school. Twee jaar geleden vroeg de schoolleiding aan het team: “Waarom ben je leraar geworden?” Teamleider klas 2 en leraar aardrijkskunde Nick Broerse: “Het antwoord van vrijwel alle leraren was: wij willen leerlingen voorbereiden op de toekomst. Dat stimuleerde ons de leerlingen vaardigheden te leren die ze in de 21steeeuw nodig hebben.”

Millennium Skills

Om dat te bereiken zijn alle eerste klassen in het schooljaar 2017-2018 gestart met het programma ‘Millennium Skills’. Inmiddels volgen leerjaar 1 en 2 dit programma, waarbij leerlingen één dag per week projectonderwijs krijgen. Leerlingen van de mavo, havo en het vwo werken op deze dag samen als één groep. Millennium Skills bestaat uit drie stromen: Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Businessschool. Gedurende het schooljaar volgen de leerlingen alle drie de stromen. In blokken van 12 weken werken ze toe naar een eindproduct, dat ze presenteren aan leraren, medeleerlingen en ouders.

Elf vaardigheden

De elf vaardigheden uit het model 21e-eeuwse vaardigheden van SLO en Kennisnet staan bij Millennium Skills centraal. Dit zijn vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, mediawijsheid, communiceren en samenwerken. Deze vaardigheden zijn allemaal verweven in de verschillende projecten. Nick: “Per stroom meten we voor één van deze vaardigheden de ontwikkeling.”

 

Hoe werken de leerlingen aan Millennium Skills?

Tweedejaarsleerlingen maken voor het project Grafisch Design een documentaire, waarbij ze werken aan de vaardigheden creatief denken, een script schrijven en monteren. Voor Technologisch Design ontwikkelen ze een duurzame modelwoning, waarbij de vaardigheid computational thinking belangrijk is. Tot slot schrijven leerlingen voor Business School een ondernemingsplan, waardoor ze aan de slag gaan met de vaardigheid samenwerken en sociale en culturele vaardigheden.

 

Projectmanagers

Per leerjaar zijn er zes projectmanagers nodig om Millennium Skills draaiende te houden. De invulling per stroom ligt geheel bij de projectmanager. De projectmanager gaat zelf op zoek naar enthousiaste leraren om een team mee te vormen. Om projectmanagers te werven, houden ze een open inschrijving. De programmamanagers houden de schoolleiding op de hoogte. De schoolleiding praat het personeel weer bij.

Randvoorwaarden

Bij de start is de lestabel zo aangepast dat de hele woensdag is ingepland voor Millennium Skills. Hiervoor zijn de vakken Techniek en Drama komen te vervallen. Andere vakken leveren één uur per trimester in. “We werken met leerdoelen. Minder tijd voor een vak betekent dat er meer gedifferentieerd moet worden. Daarom heeft het hele team de training differentiëren gevolgd en bieden we scholing aan op het gebied van betekenisvol leren.”

Draagvlak creëren

Nick: “Doordat de noodzaak om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst breed gedragen wordt binnen de school, was een grote groep leraren direct enthousiast over de invoering van Millennium Skills. Om nog meer draagvlak te creëren is de projectgroep een afspiegeling van de organisatie en zijn de projectmanagers stuk voor stuk leraren die hun enthousiasme voor hun stroom overbrengen op anderen.” Tijdens een studiedag maakte Nick samen met een groep leraren een rondje langs alle projectgroepen. “Zo haal je het onbekende eruit en ziet iedereen met eigen ogen wat projectonderwijs in de praktijk inhoudt.”

De rol van de schoolleider

Nick is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het programma, maar werkt er pas sinds dit schooljaar actief mee in de tweede klas. “Mijn rol is coachend. Ik probeer op woensdag zoveel mogelijk mee te krijgen van hoe de leerlingen werken aan hun Millennium Skills en hierbij ondersteuning te bieden waar mogelijk.” Ook is hij aanwezig bij de (twee)wekelijkse vergaderingen met de projectmanagers. “Daarnaast ben ik bezig met de doorontwikkeling. Zo ben ik aan het kijken of we leerlingen op basis van rubrics kunnen beoordelen binnen het project.”

Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid

Leraar tekenen en programmamanager Juriaan Langstraat: “Ik zie nu dat leerlingen dankzij Millennium Skills meer keuzevrijheid hebben en meer verantwoordelijkheid pakken. Dit werkt voor leerlingen heel motiverend. Waar het programma in eerste instantie vooral gedragen werd door de schoolleiding en een groep enthousiaste leraren, verspreidt het zich nu als een soort olievlek door de school en gaan ook andere leraren op zoek naar verrassende manieren om hun lesstof aan te bieden.”

“Je leert andere vaardigheden”

Leerling Iris: “Ik vind het Millennium Skills-programma super. Je leert echt andere vaardigheden dan normaal op school, zoals een eindpresentatie maken. Het is leuk dat we veel samenwerken met klassen van andere niveaus. Ook is het fijn dat je één dag per week voor de volgende dag geen huiswerk hebt. Zelf vind ik de stroom Business School het leukst. Of leerlingen gemotiveerder raken door deze manier van onderwijs? Ik denk het wel, we hebben nu op woensdag echt iets om naar uit te kijken, zo zijn we laatst naar het Tropenmuseum geweest. Hier werkten we aan sociale en culturele vaardigheden.

 

Tips en aandachtspunten van Nick

  • Plan genoeg tijd en ruimte in voor het opstarten van het programma.
  • Houd rekening met de beschikbaarheid van leraren. Doordat Millennium Skills het hele jaar door op CSB Amsterdam op woensdag wordt aangeboden, kunnen leraren die op woensdag vrij zijn niet helpen bij Millennium Skills. En deeltijddocenten kunnen op woensdag geen reguliere lessen geven.
  • De lesuren van je vak die je als leraar inlevert voor het project krijg je niet 1 op 1 terug.
  • Als je projectonderwijs introduceert, hebben leraren veel vragen. Neem de tijd om die vragen te beantwoorden.

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.