6 criteria om het NPO duurzaam in te zetten

Op OSG Sevenwolden was het direct duidelijk: de NPO-gelden worden niet alleen ingezet om vertragingen weg te werken, maar moeten ook een impuls geven aan de structurele onderwijskwaliteit. De school stelde 6 criteria op om interventies te kiezen. Gebruik ze om óók op jouw school de onderwijskwaliteit te versterken met behulp van de NPO-gelden.

De onderwijskwaliteit op langere termijn

Bert Oosting is directeur van OSG Sevenwolden locatie Fedde Schurer én actief lid van onze beweging. Het NPO is volgens hem een kans om vooruit te kijken: “Natuurlijk is het ook bedoeld om een aantal zaken te repareren. Maar het doel moet volgens mij niet zijn om daarna weer terug te gaan naar de oude situatie.” Hij raadt aan om NPO-interventies te selecteren die bijdragen aan de onderwijskwaliteit op langere termijn.

Zet de school centraal

Om dat voor elkaar te krijgen is het volgens Bert het belangrijk om tijdens het selecteren van interventies de school centraal te zetten, en niet de interventies op de menukaart. Dé tip van Bert: start bij de ontwikkelingen waarmee je op school al bezig was en de mogelijkheden die er op jouw school zijn. Kies vervolgens interventies die dáárbij aansluiten. Bert: “Als jij ‘het faciliteren van leren van leerlingen’ belangrijk vindt, zoek je naar interventies die daarbij passen. Ook al ben je in het kader van het NPO ‘verplicht’ je interventies te plegen op het vlak van cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotioneel ontwikkeling en executieve functies.“

‘Zet de school centraal en niet de interventies op de menukaart’

6 criteria

Vanuit bovenstaande filosofie bedachten Bert en zijn collega’s 6 criteria. Bert: “Alle interventies die we inzetten moeten aan deze 6 criteria voldoen. Doet een interventie dat niet, dan valt deze af.” Het gebruik van de criteria heeft volgens Bert meerdere voordelen:

  • Voor iedereen in het proces is duidelijk waarom welke keuzes gemaakt worden.
  • Ze vergemakkelijken het gesprek over de invulling van het NPO-plan.
  • Ze bieden focus in het besluitvormingsproces: het versterken van de onderwijskwaliteit op langere termijn.

De criteria houden bijvoorbeeld rekening met de duurzaamheid, of de interventie aansluit op de visie van de school en de haalbaarheid met betrekking tot het personeel en de financiën.

Inzet personeel

Voor Bert en zijn collega’s is een belangrijk criterium dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met personeel dat al op de school aanwezig is. Bert: “Veel nieuw personeel gaat vermoedelijk ten koste van de onderwijskwaliteit. Zij moeten worden begeleid. Dat geeft extra druk. Bovendien is het altijd afwachten of we nieuw personeel kunnen vinden.” Om toch meer ruimte te creëren voor docenten stelt de school de komende twee jaar wel vier tot vijf onderwijsassistenten aan. Bert: “Zij nemen taken over van docenten. Ze krijgen een belangrijke rol in de verlengde lesdag om leerlingen te ondersteunen bij het maken van huiswerk en specifieke opdrachten voor vakken. Op deze manier ontlasten we onze eigen docenten”.

‘Veel nieuw personeel gaat vermoedelijk ten koste van de onderwijskwaliteit’

Aan de slag

Ben jij ook bezig met het selecteren van interventies van de NPO-menukaart? Gebruik de 6 criteria van Bert en zijn collega’s en zorg dat de interventies ook op jouw school duurzaam bijdragen aan het versterken van de onderwijskwaliteit.

Downloads

Meer inspiratie?

Ben je op zoek naar meer inspiratie voor het maken van een NPO-plan of wil je meer NPO-plannen als voorbeeld inzien? Dat kan! Neem contact met ons op via svdt@vo-raad.nl.