ONTWIKKELEN

Theorie

Heb je behoefte aan meer achtergrondinformatie? Deze boeken bieden inspiratie en houvast bij het vormgeven van jouw regio als klaslokaal:

Inspiratie

De schoolleiders die namens Schoolleiders voor de Toekomst betrokken zijn bij het thema Regio als klaslokaal vertellen jou en je team graag meer over hun eigen ervaringen. Heb je vragen of wil je een bijeenkomst samen met hen organiseren? Neem contact op!

Intervisie

  • Schoolleiders voor de Toekomst organiseert regionale intervisietrajecten waarin schoolleiders kennis uitwisselen over leidinggeven aan onderwijsontwikkeling. Lees hier meer over deze trajecten.
  • Leertraject VO-intervisiebegeleider basis (VO-raad): In het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider leer je methodieken toepassen die in intervisie worden gebruikt om diepgaand en reflectief met je team in gesprek te gaan. Je leert de kunst van het luisteren en het stellen van vragen. Na afronding van dit traject ben je in staat om anderen tot denken en reflecteren aan te zetten, zodat je deze reflectie vervolgens kunt inzetten in de manier waarop jij leidinggeeft aan je team.
  • Lees ook het katern van de VO-academie over intervisie: Leren door vragen en luisteren – Intervisie als ontwikkelingsmethodiek.
  • In het Leernetwerk Regio als Klaslokaal werken scholen samen om te leren van elkaars ervaringen en om te werken aan hun eigen ontwikkelvraag. Het netwerk is op 1 december 2022 gestart.