ONTMOETEN

In de regio

Bij deze scholen kun je terecht als je behoefte hebt om te sparren met collega’s die al bezig zijn met de regio als klaslokaal:

Ook kun je kijken bij bestaande netwerken bij jou in de buurt. Denk hierbij aan ondernemersverenigingen, de Rotary (kijk op www.rotary.nl voor de 500 Rotaryclubs in Nederland), de gemeente of opleidingsbedrijven in de omgeving.

Landelijke organisaties

Onderstaande organisaties zijn beschikbaar voor inspiratie, ideeën en overleg als dat nodig is:

  • Schoolleiders voor de Toekomst

  • Taskforce Onderwijs: Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Dat vindt de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO). De TOO stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt, hierdoor niet voldoet aan de wet- en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat. Om recht te doen aan ieder kind is daarom een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk.
  • De innovatie maatschap: In het onderwijs is een transformatie nodig. In plaats van het ‘organiseren van het doceren’ moeten we naar het ‘faciliteren van het leren’ van kinderen. De innovatiemaatschap is er om schoolleiders en bestuurders in deze processen te ondersteunen en te verbinden. Dit doen ze met een multidisciplinair team van (school)leiders met veel ervaring uit eigen praktijk.
  • Sterk Techniekonderwijs: Het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV) en het Platform Talent voor Technologie (PTvT) zetten zich samen in voor Sterk Techniekonderwijs. Zij werken hierbij nauw samen met VNO-NCW, de Federatie Techniek, MKB-Nederland, Technische branches, Platform TL, MBO Raad, en de VO-raad.
    Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Van 2020-2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.
    Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Ze bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering. 
  • Agrarisch Opleidingencentrum (AOC): AOC’s bieden mbo-opleidingen aan als Leefbare stad & klimaat, Boomverzorging, Paardensport en -houderij, Bloem, groen en styling en Water- en groenbeheer. Op een AOC kunnen leerlingen een opleiding volgen op alle mbo-niveaus, van entreeopleidingen (niveau 1) tot middenkaderopleidingen (niveau 4).

  • VO-content: Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de ontwikkeling van leren en onderwijzen op maat. De basis hiervan is open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt: de Stercollecties.