Thema’s

Intervisie

Intervisie is als vorm van leren interessant voor schoolleiders die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken, bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op hun functie. Het stimuleert gezamenlijk leren en ontwikkelen, en biedt schoolleiders tijd en ruimte om te reflecteren. In het najaar van 2023 start een nieuw intervisietraject: ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling’.

Regio als Klaslokaal

In 2022 heeft een groep schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst zich beziggehouden met het thema Regio als Klaslokaal. Bij dit thema gaat het om het samenwerken met en het betrekken van de omgeving rondom de school, zowel bij het onderwijs dat scholen organiseren als andersom, waarbij de school bijdraagt aan behoeftes in de regio. Lees meer.