Schoolleiders voor de Toekomst zijn schoolleiders die binnen hun eigen school concreet invulling willen geven aan onderwijsinnovaties en daarbij leerlingen actief willen betrekken als gesprekspartner. De kar wordt getrokken door onderstaande groep schoolleiders, de zogenaamde kerngroep.