Regio als Klaslokaal

In 2022 heeft een groep schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst zich beziggehouden met het thema Regio als Klaslokaal. Bij dit thema gaat het om het samenwerken met en het betrekken van de omgeving rondom de school, zowel bij het onderwijs dat scholen organiseren als andersom, waarbij de school bijdraagt aan behoeftes in de regio.

Wij geloven dat het betrekken van de regio bij het onderwijs op veel manieren kan bijdragen aan de kracht van het onderwijs en de maatschappij. De regio als klaslokaal heeft een tweeledige betekenis als het gaat om deze samenwerking:

·      Op onderwijskundig gebied: het verrijken van het onderwijsaanbod door het aanbieden van concrete, betekenisvolle en contextrijke leersituaties.

·      Op sociaal-maatschappelijk gebied: een volwaardige (rijke) schooldag aanbieden die voor iedereen toegankelijk is, door samen te werken met andere organisaties en instanties binnen de regio, om zo een positieve bijdrage te leveren aan kansengelijkheid.

Bekijk hier de Routekaart waarmee je je eigen Regio als Klaslokaal maakt.