Schoolleider Wiep van der Pal

Directielid Liemers College, Zevenaar-Didam

‘Het onderwijs moet anders en kan beter’

‘Begin 2016 was ik nog bestuurder van de Politievakbond ACP. Leraren en politieagenten zitten soms in een vergelijkbaar maatschappelijk bootje. Optreden om de wereld wat mooier te maken, maar wel altijd de aandacht van de rest van de wereld op je gericht. Ik zie nog een treffende overeenkomst: spanningen tussen leiding en werkvloer. De schooldirectie zit ‘ergens in dat andere gebouw’. Bij de politie hoorde ik soortgelijke uitspraken: ‘De teamchef zit achter zijn bureau lekker veilig te zijn.’

Veel met elkaar praten

‘Onze samenleving verandert. Denk aan recente politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland, de snelle technologische revoluties én aan de vele analyses waarom gezag onder druk staat. We zoeken naar nieuwe verhoudingen en zullen veel met elkaar moeten praten.’

In actie komen

‘Onderwijsprofessionals kunnen trouwens nog wat leren van de actiegerichte politie. Ik hoor velen binnen het onderwijs eindeloos analyseren, discussies voeren en dan… dan gaan we over tot de orde van de dag, in plaats van in actie te komen en daadwerkelijk veranderingen door te voeren. Daar is leiderschap voor nodig, en moed om tegen het bestaande systeemdenken in te gaan. Bij de leidinggevenden, maar zeker ook bij leraren. Omdat ons onderwijs anders moet en nog beter kan.’