Schoolleider Sebastian Blanck

Teamleider leerjaren 1, 5 en 6 UniC, Utrecht

‘Ik wilde eerst eigenlijk helemaal geen leraar worden’

‘Ik heb het afgelopen jaar met belangstelling de Schoolleiders voor de Toekomst gevolgd
.
Dit heeft te maken met mijn eigen motivatie om schoolleider te worden. Ik was in mijn eigen schooltijd niet tevreden met mijn school en ben in de leerlingenraad actief geweest om van alles te verbeteren.’

Regie voor de leerling

‘Beter maken betekent voor mij meer autonomie, regie over het eigen leerproces voor de leerling. Ik ben van oorsprong leraar geschiedenis, maar wilde eerst eigenlijk helemaal geen leraar worden. Niet vanwege het doceren, maar vanwege de starheid van het schoolsysteem. We organiseren onze scholen nu over de hoofden van de kinderen heen. Als teamleider probeer ik daarin verandering te brengen.’

Dromen en doelen

‘Aan inspraak van leerlingen zitten wat mij betreft alleen maar positieve kanten. Je neemt leerlingen serieus, je benadert ze volwassen. Samen ontdek je dat sommige dromen niet haalbaar zijn, dat niet alles loopt als verwacht. En dat zijn precies de zaken waar we opgroeiende mensen mee moeten leren omgaan. We leren onze toekomstige burgers te dromen, doelen te stellen en deze te realiseren. Pure winst als daarvan dingen lukken.’