Schoolleider Irma Raadgeep

Conrector op het Rijnlands Lyceum Sassenheim

Waarom is het volgens jou belangrijk om het leren van de leerling centraal te stellen?

“Omdat wij als school misschien denken dat we het goede doen, maar je dat wel even moet checken bij leerlingen. Het onderwijs draait immers om hen: zij moeten zo goed mogelijk kunnen leren. De vraag is of dat nu wel zo is, aangezien leerlingen in Nederland laag scoren op motivatie. Ik geloof niet dat leerlingen van nature ongemotiveerd zijn. Iedere leerling gaat nu door hetzelfde keurslijf: ik denk niet dat dat werkt. Door leerlingen te vragen wat en hoe zij het liefst leren én aan de hand hiervan je onderwijs vorm te geven, gaat die motivatie vanzelf omhoog.”

Hoe geef jij hier concreet invulling aan op jouw eigen school?

“Het afgelopen jaar gingen collega’s en ik met een paar honderd leerlingen in gesprek. We vroegen hoe het onderwijs er volgens hen uit zou moeten zien. Wat zou jij nou willen? Wat zou jij het allerleukste vinden om op school te leren? Hieruit kwam onder andere naar voren dat ze meer eigen keuzes willen maken én meer buiten de school willen leren, bijvoorbeeld door middel van stages, excursies en door bedrijven te bezoeken. Als school hadden we deze koers al voor ogen: het is fijn om de bevestiging van onze leerlingen te krijgen dat zij dit ook zien zitten.”

Wat is jouw wens voor het onderwijs?

“Dat alle leerlingen met veel meer motivatie en plezier naar school gaan door te leren vanuit hun eigen interesses en behoeften.”

Wat is jouw gouden tip om de leerling centraal te stellen?

“Ga met de leerling in gesprek. Neem hier de tijd voor en vraag goed door. Leerlingen denken vaak vanuit een bestaand kader, bijvoorbeeld vanuit het rooster, klassen en lokalen. Benoem dat echt alles mag. Zeg bijvoorbeeld: ‘Er is een leeg schoolgebouw waar nog niks is georganiseerd en vaststaat, maar waar je wel iets gaat leren: wat zou je dan doen? Wat ga je leren, waarom en hoe?’ Op deze manier krijg je hele mooie én waardevolle gesprekken met leerlingen.”