Schoolleider Bert Oosting

Locatiedirecteur OSG Sevenwolden, Heerenveen

“De leidraad op onze school is autonomie-ondersteunend onderwijs.”

Bert Oosting stelt zich voor en vertelt waarom hij vindt dat de leerling meer autonomie zou moeten hebben: