Leerling Lin Xia Wichers

6 vwo (schooljaar 2017-2018)

‘Wat wil de leerling?’

‘Ik ben lid van de denktank met leerlingen, directie en leraren van het Drachtster Lyceum. Er zijn genoeg mensen op onze school die enthousiast vooruit willen. Dat is met het schrijven van het jaarplan wel duidelijk geworden. We hebben bijvoorbeeld tafelgesprekken gehad over ‘Wat wil de leerling met het rooster?’

Revolutionair

‘Ik vind het revolutionair dat leerlingen actief betrokken worden bij de ontwikkeling van het onderwijs. Ik vergelijk het een beetje met een ziekenhuis, waar gekeken wordt naar wat een patiënt nodig heeft om beter te worden: Wat heeft de leerling nodig om beter te worden? Er moet een duidelijk evenwicht komen tussen didactiek en pedagogiek. Als school wil je uiteindelijk dat leerlingen klaar zijn voor de volgende stap in hun leven, dat ze voldoende persoonlijke en academische vaardigheden hebben.’

Eigen ideeën

‘Op de bijeenkomsten van de Schoolleiders voor de Toekomst hadden leerlingen allemaal hun eigen ideeën. Het was heel leerzaam om met elkaar in gesprek te gaan en ik heb veel geleerd van anderen, van wat zij belangrijk vinden. Hoeveel vrijheid geef je leerlingen bijvoorbeeld? Daar is niet iedereen het over eens. Ik vind dat je leerlingen ruimte moet geven, maar ook kaders.’

Lin Xia Wichers vertelt waarom zij zich een Leerling voor de Toekomst voelt: