Leerling Jens Bosman

6 vwo

“Ik heb gemerkt dat leerlingen heel goed weten hoe ze willen leren, wat de ideale manier van lesgeven is en hoe hun school eruit zou moeten zien. Daarom moeten we naar een onderwijssysteem waarin elke leerling kan meebeslissen. En waarin leerlingen worden aangemoedigd om feedback te geven aan leraren aan het eind van de les wanneer zij denken dat dat nodig is.”

Geef leerlingen zeggenschap

“Wat de leerling ervaart in het onderwijs is een belangrijke basis om het onderwijssysteem te hervormen. En dan gaat het niet alleen om het leerproces van de leerling, maar bijvoorbeeld ook over de lesinhoud en het curriculum. Als leerlingen altijd hun ideeën naar voren kunnen brengen over onderwijs, blijft het systeem zichzelf continu verbeteren en vernieuwen. Geef daarom alle leerlingen verantwoordelijkheid en zeggenschap over de eigen leeromgeving.”

De leerling als opleidingskapitein

“Kortom: nodig als school je leerlingen uit om kritisch te zijn op het onderwijs en de manier van lesgeven. Bijvoorbeeld door een evaluatiemoment aan het eind van de les in te plannen. Zorg ervoor dat leerlingen kunnen reflecteren op de cijfers die ze krijgen en dat je als schoolleiding in gesprek blijft met de leerling. Maak van de leerling een opleidingskapitein!”