Schoolleider Jos Gijzen

Voormalig directeur Bisschoppelijk College Broekhin, Roermond

‘Het is echt loslaten en dat vind ik heel moeilijk’

‘Waarom geven we leraren niet veel meer regie over belangrijke onderwerpen in ons onderwijs? Bij hen zit de deskundigheid en de ervaring. Vanuit die gedachte is het werken in professionele leergemeenschappen bij ons op school begonnen.’

Leidende rol

‘Hoe het werkt in de klas weten alleen leraren. We hebben zo lang verzuimd om aan leraren te vragen wat zij belangrijk vinden. Het is heel bijzonder dat onze leraren deze nieuwe leidende rol op zich nemen. Ik zie ook voor me hoe de dialoog tussen leraren en leiding sterker wordt, gelijkwaardiger. Voorheen verwachtte men van de schoolleider een visie en dan vond de rest daar wat van. Nu komen we gezamenlijk tot het benoemen van wat we belangrijk vinden en waar we ons naartoe willen ontwikkelen.’

Huiverig

‘Maar het vraagt wel om moed. Waar ik dan bang voor ben? Dat het misloopt. Dat leraren komen met voorstellen waarop ik van alles heb aan te merken. Maar terwijl ik dit zeg, denk ik: wat gek dat je hier huiverig voor bent… Je hebt leraren net de experts genoemd, heb dan ook vertrouwen in een goede opbrengst. Maar het is echt loslaten en dat vind ik heel moeilijk. Ook ik moet leren, ik vind nu eenmaal overal wat van.’

Jos Gijzen vertelt waarom hij zich een Schoolleider voor de Toekomst voelt: