Schoolleider Jeroen van Grunsven

Voormalig rector Picasso Lyceum, Zoetermeer

‘Het onderwijs afstemmen op de maatschappij’

‘Er bloeien heel wat initiatieven in het voortgezet onderwijs om de snelle ontwikkelingen in onze maatschappij het hoofd te bieden, om onze leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces en (daardoor) meer te motiveren en beter op te leiden voor die snel veranderende maatschappij.’

Kleine vuurtjes

‘Talentontwikkeling, meer maatwerk, persoonsvorming en burgerschap, een andere organisatie van het onderwijsproces en leraren die naast hun rol als kennisoverdrager meer en meer een coachende rol  krijgen: overal ontstaan als het ware kleine vuurtjes, soms opgestookt door een of meer leraren, soms door een bevlogen schoolleider en soms ook door een netwerk van scholen.’

Van elkaar leren en sterker staan

‘Het risico van kleine vuurtjes is echter dat ze na een regenbuitje de neiging hebben om snel weer uit te doven. Waarom lukt het ons niet om deze ontwikkelingen met elkaar in verbinding te brengen, zodat we van elkaar kunnen leren en ook sterker staan naar beleidsmakers? Dat is in ieder geval voor mij de reden geweest om me bij Schoolleiders voor de Toekomst aan te sluiten.’

Verandering organiseren

‘Schoolleiders hebben vanuit hun positie de kans en de verantwoordelijkheid om het onderwijs te blijven afstemmen op de maatschappij, zodat de leerlingen met voldoende kennis én vaardigheden de samenleving kunnen instappen. Laten we met elkaar die extra dimensie geven aan ons onderwijs, want samen kun je meer dan alleen. Die verandering begint inderdaad bij leraar en leerling. Aan ons als schoolleiders is het om die verandering te faciliteren en te organiseren.’

Koersvast blijven

‘Hoe ik dat doe in mijn school? Het is mijn taak om het gesprek op gang te brengen en te houden, maar daarnaast koersvast te blijven en de richting aan te geven: We moeten die kant op met zijn allen!’