Schoolleider Jasmijn Kester

Lid College van Bestuur bij de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA), voormalig rector Vathorst College en een van de initiatiefnemers van Schoolleiders voor de Toekomst

‘De schoolleider is ondergeschikt aan het geheel’

‘Samen leren is voor schoolleiders cruciaal. We willen immers allemaal meer aandacht en liefde voor de ontwikkeling van jonge mensen. Zodat ze zo goed mogelijk uitgerust zijn met kennis en vaardigheden om van waarde te kunnen zijn voor onze maatschappij.’

Interactie

‘Schoolleiders doen ertoe. Zij hebben de plek in de school om mensen in beweging te zetten en te faciliteren. Ze kunnen de verbinder zijn van alle initiatieven voor modernisering. Dat betekent niet dat de schoolleider ‘bovenaan’ in de organisatie staat. Daar heb ik nooit in geloofd, die tijd is echt geweest. De schoolleider is ondergeschikt aan het geheel, maar kan er wel voor zorgen dat iedereen in de school een bijdrage levert. Hij of zij is continu bezig met het creëren van interactie over het verbeteren van onderwijs.’

Bevraag de regels

‘Er is veel meer ruimte dan vaak wordt gedacht. Durf samen met leraren, ouders, leerlingen en de omgeving een visie en missie te vormen. En durf vanuit deze missie de inrichting, procedures en regels te bevragen. Voldoen aan de eisen van de Inspectie is mooi, maar tegelijkertijd is het urgent het ‘wat’ en het ‘hoe’ ruimer in te vullen en te verrijken, in het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen, de maatschappij en de wereld.’