Schoolleider Harald Wiggers

Voormalig voorzitter directie Liemers College en een van de initiatiefnemers van Schoolleiders voor de Toekomst

‘Er is een andere mindset nodig’

‘Scholen zijn er om het leren van het kind te organiseren. Leerlingen zijn heel goed in staat om mee te praten over hun leerdoelen en aan te geven wat zij daarbij nodig hebben.’

Andere mindset

‘Dat is iets heel anders dan wat we gewend zijn, namelijk dat de school het doceren organiseert door te bepalen wat de leerling op welk moment leert. Je hebt een andere mindset nodig, waarin je de leerling de ruimte geeft, je toelaat dat formeel en informeel leren door elkaar heenlopen en je bereid bent automa-tismen los te laten.’

Liemers Lijstje

‘In de Liemers zijn we tot het ‘Liemers Lijstje’ gekomen, een lijst van zeven beloften aan de leerling. Die be-loften worden door het voortgezet onderwijs én door alle basisscholen en kinderopvangorganisaties onder-schreven. Er is dus sprake is van een enorm breed draagvlak. Dat toont echt een kanteling aan in het den-ken over onderwijs.’

Brede dialoog

‘We hebben voor het Liemers Lijstje met zeker tweeduizend leerlingen gesproken. Niet door ze een enquê-te te laten invullen, maar door echt met ze in gesprek te gaan. Hoe wil je het liefst leren en hoe moet jouw leeromgeving eruitzien? We zijn ervan overtuigd dat het huidige onderwijs kinderen onvoldoende voorbe-reidt op de complexe en snel veranderende maatschappij en wilden een brede dialoog op gang brengen over een wezenlijk andere benadering.’