Leerling Guus Buter

3 vwo (schooljaar 2017-2018)

‘Het is alsof we naar de fabriek toe gaan’

‘Het schoolsysteem van nu vind ik heel ouderwets. Het is alsof we naar de fabriek toe gaan. Je krijgt punten als je niet zelf je mening geeft, maar doet wat er van je verwacht wordt. Ik denk dat het makkelijker is om iets te leren als je een reden hebt om het te leren.’

Openheid

‘Op een bijeenkomst van Leerlingen voor de Toekomst spraken we met leerlingen en schoolleiders over hoe een school eruit zou moeten zien. We vertelden dat we meer openheid willen, meer zelfstandigheid. We willen ook meer samenwerking tussen leerlingen, meer uitleg waarom we iets moeten doen en vaker naar buiten. En meer dingen leren waar je in het echte leven wat aan hebt: hoe je moet koken, of hoe je een huis moet huren.’

Echt veranderen

‘Het liefst zou ik ideeën willen delen en presentaties geven op scholen, zodat ik kan helpen om scholen echt te veranderen. Dan kan ik later aan mijn kinderen vertellen dat ik er mede voor heb gezorgd dat er individueel aandacht is voor leerlingen. Ik wil een betere toekomst waarin leerlingen worden opgeleid om de wereld te helpen.’