Schoolleider Adriënne de Kock

Afdelingsmanager Effent, Oosterhout (NB)

‘Ik wil geen ondoordachte en overhaaste acties’

‘Op de eerste bijeenkomst van Schoolleiders voor de Toekomst die ik bezocht, stonden autonomie en eigenaarschap van de leerling centraal. De onderwijsvernieuwing die wij op onze school proberen vorm te geven, heeft daar raakvlakken mee. Het helpt me om samen met andere schoolleiders te praten over mogelijkheden en valkuilen bij dit soort trajecten.’

Faciliteren van ontwikkeling

‘Mijn school, een categorale school voor vmbo-tl, heeft een mission statement dat neerkomt op ‘talent voor leren is een talent voor het leven’.
Ik vat mijn meer persoonlijke opvatting over leren en onderwijs altijd in de woorden: het faciliteren van ontwikkeling. Daarom herkende ik zoveel in de Mission Statement van de Schoolleiders voor de Toekomst.’

Kleine stapjes

‘Samen met leerlingen de bijeenkomsten bezoeken houdt me scherp en geeft me elke keer ook ideeën om kleine stapjes te zetten. Voor onze school is het nog best een grote stap naar dit soort leerlingbetrokkenheid en ik wil geen ondoordachte en overhaaste acties. De afstand tussen onze school en Agora of het Vathorst is misschien groot, maar ik kom er ook steeds weer achter dat op veel scholen dezelfde zaken spelen. Daarom is het fijn om bij deze club te kunnen aanhaken. Al haal ik er voorlopig meer dan ik kan brengen.’