ondersteuning onderwijsinnovatie

Schoolleiders voor de Toekomst bepleit duurzame ondersteuning van onderwijsinnovatie bij Onderwijsraad

Voor de zomervakantie vroeg de Onderwijsraad input van scholen voor het advies dat zij aan het voorbereiden zijn voor het ministerie van OCW. Het ministerie wil een antwoord op de vraag: “Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin?” Zeventien schoolleiders schreven vanuit Schoolleiders voor de Toekomst hiervoor een notitie.

In de notitie schetsen de schoolleiders op basis van hun eigen ervaringen de situatie die zij wensen als het gaat om de ondersteuning van scholen. Ook doen ze concrete suggesties en aanbevelingen hoe er een betere ondersteuning gerealiseerd kan worden van onderwijsontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

De schoolleiders focussen zich op duurzamere ondersteuning bij de thema’s professionele leercultuur en leiderschap bij innovatie. Ze pleiten voor één laagdrempelig loket voor de vo-sector waar scholen terecht kunnen voor kennis en ondersteuning, meer onderzoek dat gedaan wordt vanuit de behoefte van de scholen en meer aandacht voor competenties voor innovatie bij opleidingen, zowel voor leraren als schoolleiders.

De volledige reactie kun je hier lezen.

Zou je in de toekomst ook willen meedenken over deze onderwerpen? Neem dan contact op met een Schoolleider voor de Toekomst.