Schoolleiders in gesprek over het curriculum als middel voor schoolontwikkeling

Afgelopen vrijdag (27-09-2019) heeft SLO Schoolleiders voor de Toekomst in een gesprek om advies gevraagd over de realisatiefase van curriculum.nu. Daarbij gaven de schoolleiders aan dat de volgende uitgangspunten voor hen cruciaal zijn:

  1. Sluit aan bij wat er op scholen al gebeurt op het gebied van leerdoeldenken en curriculumontwikkeling.
  2. Zorg dat het curriculum een middel is om onderwijsinnovatie op scholen integraal te stimuleren.
  3. Betrek leerlingen bij het gesprek over de invoering van het curriculum in de scholen.