Ouders en leerlingen in gesprek over de toekomst van het onderwijs

Maar liefst dertig leerlingen en zo’n honderd ouders dachten na over de toekomst van het onderwijs op 25 april op het Isendoorn College. Schoolleider voor de Toekomst Ineke Rogge van het Isendoorn, nam hiervoor het initiatief.

Toekomst van het onderwijs

Door middel van een workshop, een tentoonstelling en gesprekken dachten zowel de leerlingen als ouders na over de toekomst van het onderwijs. Daarnaast presenteerde het Isendoorn College tijdens de bijeenkomst de nieuwe onderwijsvisie aan de ouders, waarin de ontplooiing van de leerling in een sterk globaliserende en gedigitaliseerde samenleving centraal staat. 

Tekenworkshop

De bijeenkomst startte met alleen leerlingen. Zij keken een fragment uit de documentaire ‘Most likely to succeed’. De documentaire laat een aantal revolutionaire benaderingen zien van een innovatieve school in de Verenigde Staten. Het doel was om de leerlingen op een andere manier naar onderwijs te laten kijken. Tijdens de tekenworkshop die hierop volgde visualiseerden de leerlingen hoe hun ideale onderwijs eruitziet.

Resultaten van de tekenworkshop:

Ouders betrekken

Na deze creatieve sessie werden de ouders betrokken. Het eindresultaat van de tekenworkshop lichtten de leerlingen toe in een tentoonstelling aan de ouders. Vervolgens gingen de ouders met leerlingen in gesprek. Er kwamen vragen aan bod als: ‘’Wanneer komt je kind gelukkig thuis van school’’ en ‘’Wat is voor jou het belangrijkste dat je kind leert op school?’’

Tips van leerlingen

Er kwamen relevante tips van leerlingen naar voren tijdens de bijeenkomst. Zo zei een leerling: ‘’Ik wil veel liever werken met projecten dan met toetsen. Bij een project kom ik er tussendoor al achter hoe het gaat en kan ik dat nog aanpassen.’’ Een andere leerling vertelde: ‘’Ik wil graag een soort vertrouwenspersoon die leerlingen kan leren hoe ze een leider zijn over zichzelf en over hun kwaliteiten.’’

Enthousiasme en trots

Zowel de leerlingen als ouders waren enthousiast over de bijeenkomst. De leerlingen waren trots op de gemaakte producten tijdens de tekenworkshop en hun inbreng tijdens de gesprekken. De bijeenkomst leverde daarnaast op dat de ouders meer betrokken zijn bij de route die de school inslaat en begrijpen waarom er voor deze route gekozen is.

Sluit je aan

Iedere schoolleider in Nederland mag zich Schoolleider voor de Toekomst noemen. Daarmee laat je zien dat je van en met collega’s wilt leren over onderwijsinnovatie en dit samen verder op de kaart wilt zetten.

Lees meer en doe mee