Met elkaar in gesprek over onderwijsinnovatie

Tijdens de Schoolleidersconferentie (13-11-2019) gaf Schoolleiders voor de Toekomst twee (verkorte) sessies van het Leiderschapscafé. Schoolleiders gingen hierin met elkaar in gesprek aan de hand van zelf ingebrachte casussen op het gebied van onderwijsinnovatie. Wat leverde dit de deelnemers op?

Inzichten

De schoolleiders deden verschillende inzichten op door met elkaar in gesprek te gaan. Zo gaf een schoolleider aan dat het van belang is om dezelfde taal te spreken: “Praat er eens met z’n allen over: waar hebben we het nou eigenlijk over? We gebruiken containerbegrippen, zoals ‘eigenaarschap’ en ‘gepersonaliseerd leren’. Het is belangrijk om deze termen eerst met z’n allen te concretiseren voordat je tot actie overgaat.” Een andere deelnemer zei: “Ik besef nu dat je niet altijd als schoolleider een oplossing hoeft te geven, ook al probeer je dat wel snel te doen.”

Luister naar de leerling

Schoolleiders gaven ook aan dat het van toegevoegde waarde is om met leerlingen in gesprek te gaan over onderwijsontwikkeling: “Ik kan het iedereen aanraden om met leerlingen te praten over onderwijs: zij komen weer met hele andere punten dan leraren”, en “Als een leerling zegt ergens behoefte aan te hebben, helpt dat vaak om de urgentie aan te geven binnen de school. Dan komt er actie.”

Verbinding met andere schoolleiders

Het blijft ontzettend leerzaam en interessant om met andere schoolleiders verbinding te houden en te weten wat hen bezighoudt”, zegt een schoolleider na deelname. Wil je zelf deelnemen aan een Leiderschapscafé? Bekijk hier wanneer we bij jou in de regio zijn en meld je aan.