Leerlingen delen hun visie op onderwijs

Op de schoolleidersconferentie afgelopen november (13-11-2019) werden niet alleen de schoolleiders betrokken bij het onderwijs van de toekomst, maar ook leerlingen. Leerlingen dachten na over hun visie op onderwijs en deelden deze visie met elkaar en met schoolleiders.

Het ideale leren

De aanwezige leerlingen bogen zich in de ochtend over hun huidige onderwijs en hun ideale onderwijs. De leerlingen bespraken bijvoorbeeld dat roosters flexibeler zouden kunnen, er meer aandacht zou moeten zijn voor duurzaamheid en begeleiding op persoonlijke ontwikkeling en gaven aan graag vanuit actualiteit te leren in de klas. De leerlingen maakten vervolgens een poster waarop ze deze ideeën visualiseerden om zo het gesprek met schoolleiders en anderen aan te kunnen gaan.

In gesprek met schoolleiders

Tijdens de pauze van de Schoolleidersconferentie vond een toekomstexpositie plaats, waarin leerlingen de posters met hun onderwijsvisie presenteerden aan schoolleiders. Ook was er ruimte voor schoolleiders om in gesprek te gaan met de leerlingen en vragen te stellen over hun visie.

De leerling aan het woord

In de middag bleef de mening van de leerling centraal staan. Leerlingen kregen een workshop ‘discussiëren kun je leren’ en praatten daar over actuele onderwerpen die hen aan het hart gaan. Een voorbeeld hiervan was de vluchtelingencrisis. Leerlingen onderschreven zelf het belang van in gesprek gaan over deze thema’s: “Verantwoordelijkheid moet uit jezelf komen. Je moet met elkaar in gesprek gaan. Ook op school”, en “Wij zijn de nieuwe generatie en wij moeten leven met de keuzes die de volwassenen voor ons maken.”

Leerlingen betrekken op jouw school

De posters die de leerlingen hebben gemaakt, zijn mee terug de school in gegaan om het gesprek ook daar verder op gang te brengen. Terugblikkend op de dag gaf een van de leerlingen aan: “Ik heb na de leerlingensessie de motivatie om bij mij op school verder in gesprek te gaan over onderwijs!” 

Wil jij zelf zo’n sessie organiseren op je school? Download dan gratis het materiaal van De visiesessie & toekomstexpo.