Leerling: “Het kan veel flexibeler!”

Schoolleiders en leerlingen gingen op 17 september tijdens de regiobijeenkomst Oost van de VO-raad met elkaar in gesprek over hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Lees hoe zij deze middag hebben ervaren.

Leerlingen betrekken bij onderwijsvernieuwing

Schoolinfo verzorgde het Schoolleiders voor de Toekomst-programma tijdens de regiobijeenkomst van de VO-raad. Het doel van de bijeenkomst was om te ervaren welke manieren er zijn om leerlingen te betrekken bij onderwijsvernieuwing en hoe je met leerlingen hierover in gesprek kunt gaan. Aan de hand van verschillende werkvormen gingen 27 schoolleiders en 37 leerlingen aan de slag.

In gesprek met de leerling

De middag ging van start met het spelen van een verkorte versie van het ‘We Own the School’-spel. Dit spel brengt het gesprek over eigenaarschap in de school tot stand. Aan de hand van dit gesprek werd duidelijk hoe volgens schoolleiders en leerlingen hun ideale onderwijs eruitziet. Van toegevoegde waarde volgens een schoolleider: “De stem van de leerling mag vaker gehoord worden: dit spel levert heel veel op.” Leerling Amal vertelt na het spelen van het spel: “Ik wist niet dat ons systeem zo achterhaald was. Het kan veel flexibeler!”

‘Dit wil de leerling’

Het gesprek werd voortgezet met behulp van de praatplaat ‘Dit wil de leerling,’ die gemaakt is aan de hand van eerdere inbreng van leerlingen. Door de praatplaat werd duidelijk wat de behoeften en wensen van de leerling zijn. “Eigenlijk is alles op de praatplaat een actieplan,” vertelde leerling Sophie. De leerlingen kwamen met inhoudelijke punten voor schoolleiders. Zo gaf leerling Janine aan: “Hoe je het leert, zou ik zelf willen beslissen,” en vertelde Klaartje: “Leerlingen gaan naar school omdat ze moeten leren. Dat is niet anders als er geen cijfers zijn.”

Toekomstexpositie

Terwijl de schoolleiders een inspiratiesessie hadden, gingen de leerlingen aan de slag met een eigen praatplaat. De leerlingen visualiseerden hoe volgens hen het onderwijs eruit zou moeten zien, om dit vervolgens aan schoolleiders toe te lichten in een toekomstexpositie. Een schoolleider vroeg zich na deze expositie af: “Waarom houden we ons oude systeem eigenlijk in stand?”

Wat neem je mee naar school?

Om ervoor te zorgen dat de inzichten die gedurende de bijeenkomst zijn opgedaan in actie worden omgezet in de school, stuurden de deelnemers zichzelf een ansichtkaart. Op deze kaart werd geschreven wat de eerste actie in de school wordt en wat de leerlingen van deze actie gaan merken. Een schoolleider vertelde: “Het gesprek met de leerlingen vond ik heel gelijkwaardig.” Ten slotte gaf een leerling aan:“We moeten vaker dit soort dingen doen, maar dan in de school!”