In gesprek met OCW over verschillen tussen scholen en professionalisering van schoolleiders

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert op uitnodiging van het ministerie van OCW (online) werksessies. Woensdag 28 oktober vond de tweede sessie plaats over verschillen tussen scholen en professionalisering van schoolleiders. Er waren elf schoolleiders aanwezig: acht uit het voortgezet onderwijs en drie uit het primair onderwijs.

Ruimte voor professionalisering

Hoe maak je ruimte voor je eigen professionalisering? Hoe doe je dat met en voor je team op school? Hoe leer jij het best? Wat voor effect heeft professionalisering op de schoolkwaliteit? Moet professionalisering voor schoolleiders verplicht zijn of juist niet? Dat zijn enkele vragen die mooie discussies opleverden. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van de schoolleiders mee in beleidsontwikkeling.

Meepraten?

Voor 2021 zijn er nog twee werksessies ingepland:

  • Schoolontwikkeling en het curriculum – 3 maart 2021
  • Ons examensysteem: kwaliteit versus flexibiliteit – 26 mei 2021

Ben je schoolleider en wil je ook eens meepraten op zo’n sessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl met vermelding van het thema en de datum van de werksessie waaraan je wilt deelnemen. Per werksessie is er plaats voor ongeveer tien schoolleiders. Ook schoolleiders uit het primair onderwijs zijn van harte welkom!

Wil je ook deelnemen aan een werksessie?

Mail ons!