In gesprek met OCW en leerlingen over maatwerk

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert op uitnodiging van het ministerie van OCW (online) werksessies. Woensdag 15 december vond de tweede sessie van dit schooljaar plaats: in gesprek met OCW en leerlingen over maatwerk. Er waren tien schoolleiders aanwezig. Lees hieronder de opbrengsten van de middag en data voor de volgende werksessies.

Opbrengsten

Tijdens deze werksessie is er gesproken over de definitie van maatwerk en wat er nodig is om maatwerk te realiseren. Maatwerk bestaat – volgens de aanwezigen – op verschillende vlakken: maatwerk in niveau, in tempo en hiernaast bestaat er inhoudelijk maatwerk. Om maatwerk in gang te zetten op school is een dynamisch curriculumsysteem nodig, maar ook meer voorlichting om iedere schoolleider en docent mee te krijgen.

De leerlingen die aanwezig waren, doen een jaar eerder hun eindexamen Engels om ruimte te creëren in het daadwerkelijke, drukke examenjaar. Ze gaven aan dat het voor hen goed werkt en dat ze het fijn vinden vertrouwen en agency te krijgen van hun mentor en de andere leraren.

Er werden verschillende aandachtspunten gesignaleerd: partijen zoals lesmethode-aanbieders moeten materiaal ook afstemmen op maatwerk, maatwerk werkt niet op iedere school en er werden kritische vragen gesteld rondom maatwerk en kansengelijkheid.

De uitwisseling werd gezien als zeer waardevol. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van de schoolleiders mee in beleidsontwikkeling.

Meepraten?

Voor 2021/2022 zijn er nog drie werksessies ingepland:

Ben je schoolleider in het po of vo en wil je ook eens meepraten op zo’n sessie? Bekijk de agenda en meld je aan.

Wil je ook deelnemen aan een werksessie?

Bekijk de agenda