In gesprek met OCW over het Nationaal Programma Onderwijs

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert op uitnodiging van het ministerie van OCW (online) werksessies. Woensdag 13 oktober vond de eerste sessie van dit schooljaar plaats: in gesprek met OCW over het NPO. Er waren twintig schoolleiders aanwezig. Lees hieronder de opbrengsten van de middag en data voor de volgende werksessies.

Opbrengsten

Tijdens deze werksessie is er gesproken over het Nationaal Programma Onderwijs en de kansen en knelpunten die dit in de praktijk met zich meebrengt. Na een presentatie van OCW over onder andere de tijdlijn van het NPO gingen schoolleiders in verschillende groepen in gesprek over de voortgang bij hen op school: waar staan ze en wat hebben ze nodig van het ministerie? Er kwamen verschillende aandachtspunten naar boven: de krapte op de arbeidsmarkt, het spanningsveld tussen duurzame ontwikkelingen en de beperkte tijd waarin het geld moet worden uitgegeven en hiernaast duidelijkheid over de verantwoording. Naast deze aandachtspunten zijn er ook veel kansen: onder andere het doorzetten van vernieuwing op scholen, het bieden van maatwerk en het betrekken van de leerling bij planvorming en uitvoering.

De uitwisseling werd gezien als zeer waardevol. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van de schoolleiders mee in beleidsontwikkeling.

Meepraten?

Voor 2021/2022 zijn er nog drie werksessies ingepland:

Ben je schoolleider in het po of vo en wil je ook eens meepraten op zo’n sessie? Bekijk de agenda en meld je aan.

Wil je ook deelnemen aan een werksessie?

Bekijk de agenda