‘Ik wil mezelf in mijn werk blijven uitdagen’

Het intervisietraject Leidinggeven aan schoolontwikkeling gaat dit najaar weer van start. Hoe helpt intervisie schoolleiders bij hun werk?

Chris Verboven is afdelingsleider van Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht. Enkele jaren geleden koos hij bewust voor het praktijkonderwijs. “Ik kan voor de leerlingen op onze school echt van betekenis zijn.” Hij wil zichzelf in zijn werk blijven ontwikkelen: “Daarom ben ik ook nooit gestopt met leren. Ik ben bijvoorbeeld recentelijk afgestudeerd aan een masteropleiding voor leidinggevenden. Bijna alle opleidingen die ik heb gevolgd, hebben een intervisieonderdeel. Dat beviel me goed en dat wilde ik graag voortzetten. Toen een collega me wees op het intervisietraject van Voortgezet Leren heb ik me meteen ingeschreven.”

Nieuwe inzichten

“Ik wil mezelf in mijn werk blijven uitdagen. Intervisie helpt me om mezelf te ontplooien. Ik wil het beste uit mezelf halen en vind ook dat de leerlingen op mijn school dat nodig hebben. En ze verdienen het ook. Als ik het even niet meer weet en vastloop in mijn werk, helpt intervisie me om verder te komen. Ik krijg nieuwe inzichten in mezelf en mijn handelen doordat anderen me vragen stellen. Het houdt je echt een spiegel voor.”

Van betekenis zijn

Chris volgde het intervisietraject in schooljaar 2022-2023. “Het was een leuke groep met heel verschillende schoolleiders en verschillende banen en verantwoordelijkheden. Iedereen had zijn eigen thema’s. Dat vond ik fijn. Als een schoolleider met minder ervaring met een probleem zat, kon een ervaren collega de juiste vragen stellen. En van betekenis zijn. Tegelijkertijd heeft iedere schoolleider veel dezelfde thema’s en lastige situaties. Dus het was ook heel herkenbaar. ” De groep was heel veilig, vond Chris. “De begeleider was zeer ervaren. Hij vertelde aan het begin duidelijk wat we gingen doen en lette scherp op de veiligheid. Iedereen committeerde zich eraan.”

Anderen begeleiden

Tijdens het intervisietraject kwamen verschillende vragen van Chris aan bod. “Een vraag had te maken met een loyaliteitskwestie. Ik zat in een spagaat tussen de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. We konden niet goed samenwerken en er moesten echt dingen in de communicatie verbeteren. Het was een lastige situatie voor mij. De vragen die in de intervisiegroep hierover aan mij werden gesteld hebben er, samen met de kennis die ik inmiddels heb over veranderingen, voor gezorgd dat het nu veel beter loopt. Ik heb goede interventies kunnen plegen.”

Chris wil zeker doorgaan met intervisie: “Ik heb niet alleen een eigen casus ingebracht, maar ik heb ook geleerd hoe ik zelf vragen kan stellen en anderen kan begeleiden, met verschillende methodieken. Daar wil ik me nog verder in ontwikkelen.”

Dit intervisietraject wordt georganiseerd door Voortgezet Leren, Schoolleiders VO, Schoolleiders voor de Toekomst en de VO-academie. Wil je ook deelnemen aan het intervisietraject? Meld je dan uiterlijk 1 oktober aan!