Schoolleiders sturen brief naar Vaste Kamercommissie Onderwijs over het nieuwe curriculum

Schoolleiders voor de Toekomst stuurde afgelopen december een brief naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs als voorbereiding op de hoorzittingen die de commissie in januari organiseerde over het nieuwe curriculum: curriculum.nu. De schoolleiders lieten weten dat zij van mening zijn dat de ontwikkeling van een nieuw curriculum moet worden ingezet als vliegwiel voor onderwijsontwikkeling en innovatie. Daarom zou dit een continu proces van de school zelf moeten zijn. Dit geeft schoolleiders, leraren en leerlingen de flexibiliteit om in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij.