Missie

Waarom Schoolleiders voor de Toekomst?

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die gezamenlijk wil nadenken over vernieuwingen in het onderwijs en wat dat vraagt van hen, als schoolleiders. Hoe geef je richting aan verandering? Hoe houd je de koers vast? Hoe maak je ruimte voor maatwerk en hoe betrek je leerlingen bij dat proces?

Mission statement

“Samen met alle schoolleiders in Nederland wil Schoolleiders voor de Toekomst landelijk een mindshift creëren ten behoeve van een nieuw ecosysteem voor educatie. Schoolleiders voor de Toekomst wil de omslag maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen. De school wordt zo een oefenplaats om het leren voor het leven van vandaag en morgen te laten plaatsvinden. Kinderen worden hier uitgenodigd om richting te geven aan hun eigen toekomst.”

Geen blauwdruk

De vernieuwingen die de Schoolleiders voor de Toekomst voor ogen hebben, liggen niet vast. Er is geen blauwdruk. Scholen bepalen zelf waar ze mee aan de slag willen. Er is wel een richting die de groep voor ogen heeft. Die bestaat uit drie pijlers:

  • Hoe bewegen we van het organiseren van doceren naar het faciliteren van leren?
  • Hoe maken we van onze scholen oefenplaatsen?
  • Hoe geven leerlingen richting aan hun eigen toekomst?

Leerlingen gesprekspartner

Bij het vormgeven van die pijlers beschouwen de Schoolleiders voor de Toekomst leerlingen expliciet als gesprekspartner. Wat willen leerlingen? Hoe zien zij het onderwijs van de toekomst? Wat hebben zij nodig om goed te kunnen leren?

Manifest

In een manifest hebben de Schoolleiders voor de Toekomst vastgelegd wat ze ambiëren.

Als Schoolleiders voor de Toekomst willen wij:

✓ leerlingen actief ondersteunen bij het vormgeven van hun leerdoelen en ambities en faciliteren wat zij daarbij nodig hebben;
✓ betekenisvol onderwijs organiseren, met formeel en informeel leren;
✓ de maatschappij in de school halen en het leren van de leerling in de maatschappij organiseren;
✓ begrenzingen wegnemen als dit noodzakelijk is (tussen vakken, klassen, jaarlagen, opleidingen en tussen de school en de samenleving);
✓ ontwikkelen vanuit een ambitie die past bij de school;
✓ openstaan voor verschillende visies, ambities en onderwijsconcepten van scholen;
✓ proactief voorbeelden en ervaringen delen;
✓ de kans én de verantwoordelijkheid nemen om het onderwijs te blijven afstemmen op de maatschappij;
✓ samenwerken met collega’s en scholen in de regio;
✓ actief het maatschappelijk debat voeren over onderwijs;
✓ collega-schoolleiders helpen en ondersteunen bij vragen en dilemma’s in hun eigen scholen;
✓ verandering omarmen als constante.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.