Missie

Waarom Schoolleiders voor de Toekomst?

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die binnen hun school de omslag willen maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van leerlingen. Hoe geef je richting aan verandering? En hoe betrek je leerlingen bij dat proces? De vernieuwingen die de schoolleiders voor ogen hebben, liggen niet vast. Er is geen blauwdruk. Scholen bepalen zelf waar ze mee aan de slag willen. Er is wel een richting die de groep voor ogen heeft:

Mission statement: “Samen met alle schoolleiders in Nederland wil Schoolleiders voor de Toekomst landelijk een mindshift creëren ten behoeve van een nieuw ecosysteem voor educatie. Schoolleiders voor de Toekomst wil de omslag maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen. De school wordt zo een oefenplaats om het leren voor het leven van vandaag en morgen te laten plaatsvinden. Kinderen worden hier uitgenodigd om richting te geven aan hun eigen toekomst.”

Vanuit deze principes en vanuit hun rol als schoolleider, willen schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst proactief hun invloed uitoefenen binnen de sector als het gaat om onderwijsontwikkeling. Daarnaast willen de schoolleiders hun eigen professionaliteit vergroten door kennis en ervaring te delen met collega’s. Een van de manieren waarop ze dat doen, is door bij elkaar te komen in de regio en praktische voorbeelden uit hun eigen praktijk te delen met collega’s. Dit doen ze aan de hand van de volgende thema’s:

  • Leiderschapsontwikkeling
  • Het betrekken van leerlingen
  • Leren buiten de school
  • Eigenaarschap van docent en leerling
  • Ruimte voor onderwijsinnovatie