Missie

Waarom Schoolleiders voor de Toekomst?

Schoolleiders voor de Toekomst is een groep schoolleiders die gezamenlijk wil nadenken over en werken aan vernieuwingen in het onderwijs en wat dat vraagt van hen, als schoolleiders. Hoe geef je richting aan verandering? En hoe betrek je leerlingen bij dat proces?

Mission statement

“Samen met alle schoolleiders in Nederland wil Schoolleiders voor de Toekomst landelijk een mindshift creëren ten behoeve van een nieuw ecosysteem voor educatie. Schoolleiders voor de Toekomst wil de omslag maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen. De school wordt zo een oefenplaats om het leren voor het leven van vandaag en morgen te laten plaatsvinden. Kinderen worden hier uitgenodigd om richting te geven aan hun eigen toekomst.”

Geen blauwdruk

De vernieuwingen die de Schoolleiders voor de Toekomst voor ogen hebben, liggen niet vast. Er is geen blauwdruk. Scholen bepalen zelf waar ze mee aan de slag willen. Er is wel een richting die de groep voor ogen heeft. Die bestaat uit drie pijlers:

  • Hoe bewegen we van het organiseren van doceren naar het faciliteren van leren?
  • Hoe maken we van onze scholen oefenplaatsen?
  • Hoe geven leerlingen richting aan hun eigen toekomst?

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.