Ontdek de onderwijsvisie van jouw leerlingen

Ben je benieuwd naar hoe jouw leerlingen denken over het onderwijs op jouw school en hoor je graag hoe het volgens hen beter kan? Lees hoe je een visiesessie organiseert met leerlingen.  

Uitwisseling tussen leerlingen

Iedere leerling heeft een visie op onderwijs. Deze sessie helpt leerlingen bij het verwoorden van hun visie. Om dit te ondersteunen, helpt uitwisseling tussen leerlingen onderling. Bijvoorbeeld door leerlingen uit verschillende klassen en leerjaren met elkaar in gesprek te laten gaan. Daarnaast bouwt deze sessie ook ruimte in voor leerlingen om zelf goed na te denken over hun huidige en ideale onderwijs. Zo zorg je ervoor dat iedere mening gehoord wordt.  

Stap 1: Een ijsbreker
Start met een ijsbreker om een goede sfeer tussen de leerlingen te stimuleren. Een voorbeeld is de energizer: Build a handshake! Bekijk eerst het filmpje: ‘the best handshakes ever’. Laat vervolgens de leerlingen tweetallen vormen om samen een korte handshake te bedenken. Na twee minuten laat je de leerlingen nieuwe tweetallen vormen. Ze leren elkaar de handshake die ze daarvoor hebben bedacht en voegen daar een nieuwe handshake aan toe. Afhankelijk van de tijd en het aantal leerlingen herhaal je deze opdracht. Vraag ter afsluiting of een tweetal hun handshake wil laten zien. 

Stap 2: In gesprek over onderwijs
Laat de leerlingen daarna in tweetallen met elkaar in gesprek gaan over onderwijs. Stimuleer hen om met iemand in gesprek te gaan uit een andere klas, een ander leerjaar of iemand die ze niet zo goed kennen. Doe dit aan de hand van de volgende vijf vragen en neem ongeveer een minuut per vraag: 

  • Waar word je blij van op school?  
  • Wat vind je belangrijk aan het onderwijs op school? Wat wil je er leren?  
  • Wat was een moment dat je echt iets leerde?  
  • Wat of wie heeft je daarbij geholpen?  
  • Wat zou er moeten veranderen op school, zodat dit vaker gebeurt? 

Stap 3: Jouw visie in beeld
Elke leerling maakt zijn visie op onderwijs inzichtelijk met een SWOT-analyse. Leg de leerlingen uit wat een SWOT-analyse is en waarvoor je zo’n analyse kunt gebruiken. Aan de hand van deze SWOT-analyse brengen leerlingen in kaart wat volgens hen goed onderwijs is en hoe dat eruit kan zien op school. Gebruik hiervoor dit werkblad. De leerlingen bedenken wat zij goed en minder goed aan hun huidige onderwijs op school vinden: de sterktes en zwaktes. Daarna bedenken ze wat anders kan op school. Wat zou het onderwijs beter maken en wat zou daarbij lastig kunnen zijn of een negatief effect kunnen hebben? Dit zijn de kansen en bedreigingen. Geef de leerlingen hier ongeveer een kwartier de tijd voor en stimuleer overleg met elkaar. 

Stap 4: Wissel onderling uit
Laat de leerlingen onderling hun SWOT-analyses uitwisselen. Hierdoor zien de leerlingen wat de visies van andere leerlingen zijn en doen ze nieuwe ideeën op. Verdeel de leerlingen in groepjes van ongeveer vier. Elke leerling vertelt in een minuut wat de belangrijkste punten uit zijn of haar SWOT-analyse zijn. Nadat alle leerlingen hun SWOT-analyse hebben toegelicht, mogen ze vragen aan elkaar stellen. Stimuleer ze om kritisch te kijken naar de opgeschreven punten. Kan je je vinden in de punten van de andere leerling? Snap je precies wat diegene bedoelt? Geef de leerlingen na de uitwisseling nog kort de tijd om eventuele nieuwe ideeën toe te voegen, om zo de SWOT-analyse af te maken 

Verder in gesprek

In een uur tijd heb je leerlingen laten nadenken over hun visie op onderwijs. Leerlingen hebben op deze manier een actieve rol gekregen in de onderwijsontwikkeling bij jou op school. Een reactie van een leerling na een visiesessie: Ik heb na deze sessie weer motivatie om bij mij op school verder in gesprek te gaan over onderwijs. 

Wil je een visiesessie organiseren met ondersteuning van Schoolinfo? Neem contact op via schoolleiders@schoolinfo.nl.  

De onderwijsvisie van jouw leerlingen kan van grote waarde zijn voor jouw school. Het is daarom aan te raden om de resultaten van de visiesessie door de leerlingen te laten presenteren. Een geschikte manier daarvoor is het organiseren van een toekomstexpositie. Lees hier hoe je dit kunt organiseren op jouw school.  

Deze websites maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.