Kernteam

Het kernteam van Schoolleiders voor de Toekomst bestaat uit een kleine groep van drie schoolleiders die actief het mission statement van de beweging bewaken. Zij voeren twee keer per jaar een gesprek met de ambassadeurs. Daarin worden de doelen, resultaten en ondersteuningsbehoefte van de broedplaatsen besproken. Ook overleggen de leden van het kernteam met de ambassadeurs hoe de activiteiten van een broedplaats verbonden zijn met het mission statement en de thema’s van dit jaar.

Deze drie schoolleiders zijn niet de leiders van de beweging; alle aangesloten schoolleiders geven als geheel richting aan de beweging. De kernleden waken over het levend houden van het mission statement en stellen zich in dienst van een optimale ontwikkeling van de beweging.

Heb je een vraag voor Schoolleiders voor de Toekomst?  Neem dan contact op met een van de kernleden!

Kernlid

Adriënne van Pelt

adrienne-kamphuis@outlook.com

Regio: zuid en west

‘Tijd voor actie’

“Ik denk graag samen met anderen na over hoe we ons onderwijs anders kunnen organiseren. Daarom heb ik me in 2019 aangesloten bij Schoolleiders voor de Toekomst. Ik ben geïnteresseerd in vernieuwende werkvormen en het organiseren van maatwerk, bijvoorbeeld voor examenleerlingen.

Sinds het voorjaar van 2023 ben ik kernlid van Schoolleiders voor de Toekomst. Een bewuste keuze, want er moet nu echt iets gaan veranderen in het onderwijs. We moeten alles uit de kast halen om leerlingen te motiveren het beste uit zichzelf te halen en hen te helpen bij hun ontwikkeling. Het is tijd voor actie!

Mijn onderwijsloopbaan ben ik ooit begonnen als docent geschiedenis. Tot de zomer van 2023 was ik elf jaar schoolleider op het 2College Cobbenhagenlyceum in Tilburg, een scholengemeenschap voor havo en vwo. Naast mijn werk voor Schoolleiders voor de Toekomst ben ik betrokken bij de start van agora-onderwijs in Eindhoven, werk ik als zelfstandig onderwijsadviseur en ik ben ook lid van de CED-Groep. In mijn Master of Educational Leadership heb ik onderzoek gedaan naar veranderprocessen. Dat komt me als kernlid van Schoolleiders voor de Toekomst nu goed van pas!”

Kernlid

Mirjam Stuiver

Directeur Montessori College Arnhem
m.stuiver@montessoriarnhem.nl

Regio: oost en midden

‘Binden en verbinden’ 

“Het mission statement van Schoolleiders voor de Toekomst is me echt op het lijf geschreven; het is waar ik al mijn hele onderwijsloopbaan aan werk! We moeten in het onderwijs veel meer gaan kijken naar wat leerlingen écht nodig hebben om zich voor te bereiden op hun toekomst. 

Ik ben ooit begonnen als docent natuurkunde. Al vrij snel kwam ik terecht op het Jac P. Thijsse College in Castricum, een school waar echt werd gepionierd. Die hang naar vernieuwing triggerde mij: er is nog zoveel te ontwikkelen in het onderwijs. En dat we leerlingen daarbij betrekken is voor mij vanzelfsprekend.

In mijn rol als rector van het Stedelijk Gymnasium Arnhem werd ik benaderd door een groep leerlingen. Zij wilden een dag organiseren waarop docenten, leerlingen en schoolleiders met elkaar in gesprek gingen over wat er moet veranderen om het onderwijs voor leerlingen aantrekkelijker te maken. Het was ontzettend gaaf om zo met elkaar ideeën te ontwikkelen. Op dit moment ben ik directeur van het Montessori College Arnhem, een school waar we de ruimte voor brede ontwikkeling van leerlingen maximaal opzoeken. Daar hoort bij dat leerlingen niet alleen leren in de school, maar ook daarbuiten. Op die manier wordt school een echte oefenplaats.

Ik ben al enkele jaren bij Schoolleiders voor de Toekomst betrokken en zet me nu als kernlid in om de beweging een stap verder te helpen: hoe kunnen we ons gedachtengoed verder verspreiden? Ik denk dat we met alle broedplaatsen verspreid door Nederland nog meer schoolleiders kunnen binden en verbinden.” 

Kernlid

Bert Oosting

Directeur Sevenwolden Campus Heerenveen
boosting@ogmf.nl

Regio: noord en Noord-Holland

‘Anders kijken naar onderwijs’ 

“Ik ben in het onderwijs begonnen als docent Engels en ik vond lesgeven ontzettend leuk. Ik heb alle jaarlagen lesgegeven. De kern van het onderwijs gaat voor mij om het zien groeien en bloeien van leerlingen. Die glimmende ogen van leerlingen, daar doe ik het voor. Die inspireren mij. 

Ik heb ook allerlei andere rollen in de school gehad: MR-lid, afdelingsleider en nu al een tijd schoolleider. Het onderwijs organiseren spreekt me ook aan, en invloed kunnen uitoefenen op waar de school naar toe beweegt. Waar moeten leerlingen naartoe? En wat hebben wij daarvoor te doen? Dáárom zet ik mij al vanaf 2018 in voor Schoolleiders voor de Toekomst. 

De onderwijspraktijk schuurt en knarst, dat zien we al langer. We moeten anders gaan kijken naar onderwijs, en ons afvragen of we het leren van leerlingen ook anders kunnen organiseren. Laten we daarbij hen vooral ook betrekken. Wat willen zij?  

De afgelopen jaren was ik lid van de beweging Schoolleiders voor de Toekomst, en het voelt goed om nu ook als kernlid actief te zijn. De nieuwe rol van bemiddelaar, makelaar en aanjager neem ik met plezier op me. Samen met Adriënne en Mirjam hoop ik de beweging een flinke zet te kunnen geven.”