Intervisietraject ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling’ 

Ben je schoolleider in het voortgezet onderwijs en wil je je graag samen met andere schoolleiders verder ontwikkelen? Doe dan mee het intervisietraject ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling’. We gaan dit najaar weer van start met nieuwe groepen in het hele land.

Wat houdt het intervisietraject in?

In dit intervisietraject ga je gedurende het schooljaar 2023-2024 samen met collega-schoolleiders aan de slag met jouw rol bij schoolontwikkeling. Je leert tijdens de bijeenkomsten op een laagdrempelige, openhartige en respectvolle manier van en met elkaar over (je eigen) leiderschap en je rol bij de ontwikkeling van de school.

Intervisie stimuleert gezamenlijk leren en ontwikkelen, en biedt schoolleiders tijd en ruimte om te reflecteren. Het is vaak goed om even weg te zijn van de drukte en de waan van de dag, om stil te staan bij je eigen professionele ontwikkeling.

Eigen casus
Deelnemers aan het traject brengen zelf casussen in uit hun eigen schoolpraktijk. Tijdens de bijeenkomsten onderzoek je hoe je gedrag als schoolleider kan bijdragen aan de gewenste schoolontwikkeling. Voorbeelden van vragen zijn: Hoe zorg ik voor voldoende begeleiding voor mijn innovatieteam en geef ik ze tegelijkertijd de noodzakelijke ruimte en eigenaarschap? Hoe communiceer ik verwachtingsvol, zonder te overvragen? Hoe neem ik mijn bestuurder mee in dit proces?

Door de casussen van anderen ervaar je hoe zij dilemma’s vanuit een ander perspectief zien. Dit leidt vaak tot nieuwe en verrassende inzichten en mogelijkheden.

Begeleiding
Elke intervisiegroep wordt begeleid door een intervisiebegeleider die is opgeleid door de VO-academie. Een groep bestaat uit zes tot acht schoolleiders.

Wil je meer weten over wat intervisie jou kan opleveren? Lees dan de verhalen van oud-deelnemers Vanja Goossen, Leanne Hijink en Chris Verboven.

Wie kan deelnemen?

Het intervisietraject is bedoeld voor alle schoolleiders binnen het voortgezet onderwijs: van middenmanagers tot eindverantwoordelijk schoolleiders.

Waar en wanneer is het?

Gedurende het schooljaar 2023-2024 zijn er vijf fysieke bijeenkomsten van 2,5 uur op een school van een van de deelnemers.

De intervisiegroepen komen regionaal bijeen. De VO-raad heeft Nederland onderverdeeld in regio’s, die je hier kunt bekijken: Regio’s – VO-raad.

Na je keuze voor een regio en je aanmelding ontvang je een bevestiging. Pas als er genoeg mensen zijn in de gekozen regio kan een groep van start gaan. Vervolgens ontvang je een datumprikker om de eerste bijeenkomst na de herfstvakantie te plannen. Tijdens die eerste bijeenkomst zul je samen met je intervisiegroep de volgende bijeenkomsten vastleggen. Die vinden plaats begin december 2023, februari 2024, april 2024 en juni 2024.

Wat kost het?

Deelname aan het intervisietraject is kosteloos, maar niet vrijblijvend. We verwachten dat je bij alle vijf bijeenkomsten aanwezig bent.

Wie organiseert het?

Dit nieuwe intervisietraject wordt georganiseerd door Voortgezet Leren, Schoolleiders VO en de VO-academie.

Aanmelden

Wil je je inschrijven? Meld je hier aan.

Vragen?

Heb je vragen over het intervisietraject? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030-23 24 880.