Historie

De beweging Schoolleiders voor de Toekomst bestaat sinds 2016. Jeroen van Grunsven, destijds schoolleider, is een van de oprichters van de beweging. Hij vertelt over het waarom van het ontstaan. Jeroen is nog steeds bij de beweging betrokken, nu als ondersteuner van het kernteam.

De start

“In het najaar van 2016 kwamen achttien schoolleiders uit het voortgezet onderwijs bij elkaar. Ze waren elk vanuit hun eigen schoolcontext bezig het onderwijs te ontwikkelen. Wat ze gemeenschappelijk hadden, was het besef dat er iets moest gebeuren om dit onderwijs meer toekomstgericht te maken. Dat was nodig om de leerling (weer) echt centraal te kunnen zetten, met als resultaat gemotiveerdere en pro-actievere leerlingen én leerlingen die beter uitgerust zijn om hun rol pakken in de snel veranderende maatschappij.

Om hun samenwerking te versterken en hun slagkracht te vergroten richtten de achttien schoolleiders na een tumultueuze tweedaagse met veel inhoudelijke discussies Schoolleiders voor de Toekomst op.

Meteen was er behoefte om de beweging verder uit te breiden en de verbinding op schoolleidersniveau te zoeken in het hele land, met een focus op de rol van de schoolleider bij onderwijsontwikkeling.

De missie die bij de start is geformuleerd, staat nog steeds overeind. Meer over wat de beweging tot 2021 heeft gerealiseerd lees je in deze factsheet.”

Nu

“Inmiddels is de beweging uitgegroeid tot een community met broedplaatsen in het hele land, waar schoolleiders met elkaar sparren en ideeën uitwisselen over actuele thema’s en de onderwijsontwikkeling op hun scholen. Schoolleiders voor de Toekomst heeft daarnaast meer dan 11.000 volgers op LinkedIn. De beweging heeft goede contacten met de stakeholders in de sector, zoals het ministerie van OCW, de VO-raad en SLO. Zo kunnen de aangesloten schoolleiders de praktijk in de broedplaatsen snel verbinden met de plekken waar beleid wordt gemaakt.

Omdat het schoolleiderschap in het PO en in het VO in de basis niet veel verschilt en er steeds meer 10-18 scholen worden opgericht, is de beweging uitgebreid met schoolleiders uit het PO.”

De uitgangspunten van Schoolleiders voor de Toekomst

De uitgangspunten van de beweging zijn de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven. Deze zijn:

✓ we ondersteunen leerlingen bij het vormgeven van hun leerdoelen en ambities en faciliteren wat zij daarbij nodig hebben;
✓ we organiseren betekenisvol onderwijs, met formeel en informeel leren;
✓ we halen de maatschappij in de school en organiseren het leren van de leerling in de maatschappij;
✓ we nemen drempels weg waar die zich voordoen: tussen vakken, klassen, jaarlagen, opleidingen en tussen de school en de samenleving;
✓ we ontwikkelen vanuit een ambitie die past bij onze eigen schoolcontext;
✓ we staan open voor verschillende visies, ambities en onderwijsconcepten van scholen;
✓ we delen proactief voorbeelden en ervaringen;
✓ we pakken de kans én nemen de verantwoordelijkheid om het onderwijs te blijven afstemmen op de maatschappij;
✓ we werken samen met collega’s en scholen in de regio;
✓ we voeren actief het maatschappelijk debat over onderwijs;
✓ we helpen collega-schoolleiders en ondersteunen hen bij vragen en dilemma’s in hun eigen scholen;
✓ we omarmen verandering en ontwikkeling als constanten.