Workshops curriculumbewustzijn en onderwijsbarrières doorbreken (VO-congres)

Datum: 23 november 2022

Tijd: 10.00-16.30 uur

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht

Op 23 november verzorgt Schoolleiders voor de Toekomst twee workshops op het VO-congres van de VO-raad. De ene workshop gaat over curriculumbewust handelen, de ander over het doorbreken van onderwijsbarrières.

Workshop Werken aan curriculumbewustzijn

Wat kan je verwachten?

Duurzaam verbeteren en innoveren van het onderwijs vraagt om het versterken van curriculumbewust handelen én het versterken van samenwerkingsstructuren en -culturen binnen de school. Maar hoe zorg je ervoor dat deze processen op gang komen en in beweging blijven? En hoe voer je daar als schoolleider en lerarenteam samen regie op?

Het afgelopen jaar hebben SLO en Schoolleiders voor de toekomst samen een praktische tool ontwikkeld waarmee curriculumpraktijken op scholen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Zo verbinden we wetenschappelijke expertise en praktische wijsheid. De bijbehorende werkwijze biedt ook handvatten om het ontwikkelproces richting te geven.

Wat levert het op?

In deze interactieve workshop maak je als schoolleider kennis met de tool, onderzoek je waar je staat ten opzichte van curriculumontwikkeling en krijg je zicht op je eigen rol.

 

Workshop Onderwijsbarrières doorbreken

Wat kan je verwachten?

“We hoeven niet allemaal over dezelfde stok te kunnen springen”, zegt Willem van Ouwerkerk, oud-schoolleider en initiatiefnemer van deze workshop. “Laten we kijken naar wat een leerling wél kan.” We laten als samenleving veel talent verloren gaan door een overvloed aan drempels, toelatingsniveaus en etiketten. Hoe zorgen we ervoor dat niet het slechtste resultaat, maar juist de meest talentvolle competentie bepalend is voor de toekomst van een kind? Hoe moet de onderwijsketen eruitzien om dat mogelijk te maken? En wat vraagt dat van schoolleiders en bestuurders?

In deze workshop luisteren we naar verhalen over samenwerking tussen verschillende scholen en opleidingen. We horen de verhalen van een leerling, een coach, een overstapcoördinator en een schoolleider. Verhalen over motivatie, doorzettingsvermogen en slimme verbindingen. De rode draad: geloof in mensen.

De workshop wordt begeleid door An van Damme, expert in collective storytelling. Dit is een workshopvorm die mensen in staat stelt om gezamenlijk en in korte tijd maximaal te leren van verhalen uit de praktijk.

Wat levert het op?

Samen onderzoeken we wat we uit de verhalen kunnen leren, en wat we ervan kunnen meenemen naar ons dagelijks werk.

Lees hier meer over het VO-congres en meld je direct aan voor de workshop.