Werksessie ‘Schoolontwikkeling en het curriculum’

Datum: 3 maart 2021

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Locatie: Online

Ben jij team- of schoolleider in het voortgezet of primair onderwijs en wil jij in gesprek met OCW over schoolontwikkeling in samenhang met het curriculum? Heb je ideeën over hoe of onder welke voorwaarden de ontwikkeling van een nieuw curriculum een vliegwiel kan zijn voor onderwijsinnovatie? Neem dan deel aan de online werksessie ‘Schoolontwikkeling en het curriculum’.

Helaas zit deze werksessie al vol. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar svdt@vo-raad.nl. Daarnaast kun je je nog aanmelden voor de werksessie ‘Ons examensysteem: kwaliteit versus flexibiliteit’ op 26 mei. 

Programma

Tijdens deze online werksessie ga je met OCW en andere team- en schoolleiders in gesprek over schoolontwikkeling en het curriculum aan de hand van verschillende vragen. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van deelnemers mee in beleidsontwikkeling.

Schoolleiders voor de Toekomst organiseerde in juni en oktober op uitnodiging van het ministerie van OCW werksessies rond de thema’s ‘Ondersteuning van schoolontwikkeling en -innovatie’ en ‘Verschillen tussen scholen en professionalisering van schoolleiders’. Tijdens deze werksessies ontstonden mooie, inhoudelijke discussies.

Opbrengsten

Het ministerie van OCW gebruikt deze sessies om onderwijsbeleid te toetsen en wensen uit het veld op te halen. Je input tijdens een werksessie doet ertoe! Je maakt kennis met beleidsmakers en nieuwe ideeën op de tekentafel van het ministerie. Na afloop krijg je een samenvatting van de werksessie.

Kosten

Deelname aan deze werksessie is kosteloos.

Aanmelden

Helaas zit deze werksessie al vol. Je kunt je aanmelden voor de reservelijst door een e-mail te sturen naar svdt@vo-raad.nl. Daarnaast kun je je nog aanmelden voor de werksessie ‘Ons examensysteem: kwaliteit versus flexibiliteit’ op 26 mei. 

Vragen?

Heb je vragen over deze werksessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl.