Werksessie Denk mee met OCW

Datum: 5 april 2023
Tijd: 16:00 - 19:00
Locatie: Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag (naast station Den Haag Centraal)

Op woensdag 5 april organiseert Schoolleiders voor de Toekomst weer een werksessie bij OCW. We organiseren deze sessies voor het derde achtereenvolgende jaar omdat we het belangrijk vinden dat schoolleiders en ambtenaren samen in gesprek kunnen gaan over actuele beleidsthema’s in het onderwijs.

Programma

Deze keer maken we een combinatie met het initiatief Denk mee met OCW voor schoolleiders en leraren. De middag start om 16:00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) met een keynote over het lerarentekort, waarna er twee gespreksrondes zijn. Tijdens een gespreksronde sluit je aan bij een tafel met een onderwerp waar jouw interesse naar uit gaat. Denk aan: anders organiseren met andere onderwijsconcepten, anders organiseren t.g.v. van het lerarentekort, effectief gebruik van onderwijstijd en het nieuwe programma Ontwikkelkracht als duurzame ondersteuningsstructuur voor schoolontwikkeling. Aan elke tafel zitten een of meerdere experts van het ministerie.

De middag eindigt om 19:00 uur en er wordt gezorgd voor soep en een broodje.

Opbrengsten

Het ministerie van OCW gebruikt deze sessies om onderwijsbeleid te toetsen en wensen uit het veld op te halen. Je input tijdens een werksessie doet ertoe! Je maakt kennis met beleidsmakers en nieuwe ideeën op de tekentafel van het ministerie. Het ministerie van OCW neemt de inbreng van deelnemers mee in beleidsontwikkeling.

Kosten

Deelname aan deze werksessie is kosteloos.

Aanmelden

Ben je schoolleider in het po en vo en wil je meepraten en meedenken? Geef je dan nu hier op.

Vragen?

Heb je vragen over deze werksessie? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl.

De werksessies zijn een gezamenlijk initiatief van Schoolleiders voor de Toekomst en het ministerie van OCW.