Regiobijeenkomst West

Datum: 8 oktober 2018
Tijd: 13:30 - 18:30
Locatie: Fioretti College, Lisse

Schoolleiders voor de Toekomst verzorgt een informatief en inspirerend programma tijdens de regiobijeenkomst West van de VO-raad op 8 oktober in de regio Den Haag. Het actief betrekken van leerlingen is onderdeel van het programma. Voor deze bijeenkomst vragen we je daarom een leerling mee te nemen. Op de praatplaat ‘Dit wil de leerling’ is te zien wat leerlingen hebben ingebracht tijdens eerdere activiteiten van Schoolleiders voor de Toekomst.

Tijdens de regiobijeenkomst ga je met leerlingen in gesprek over de ambities van het onderwijs en je eigen school. Centraal staat de vraag hoe de leerling wil leren en hoe hij/zij het beste kan leren. Leerlingen worden geholpen om hun mening daarover te formuleren door middel van creatieve werkvormen. Ook bespreken de aanwezige schoolleiders onderling hun ideeën en plannen en zoomen daarbij in op hun eigen specifieke rol in het realiseren daarvan. Kortom: je gaat naar huis met waardevolle inbreng van leerlingen en collega’s over het vormgeven van je eigen schoolambities.