Online themacafé: De rol van de schoolleider in een crisissituatie

Datum: 6 mei 2020

Tijd: 16.00 tot 17.00 uur

Locatie: Microsoft Teams

De huidige situatie vraagt nogal wat van jouw rol als schoolleider. Je wilt leraren ondersteunen om les op afstand te geven, leerlingen blijven ondersteunen in hun leerproces en duidelijk communiceren naar ouders wat er van hen wordt verwacht. Tegelijkertijd wil je vast blijven houden aan je onderwijsvisie op de lange termijn. Hoe doe je dat?

Tijdens het online themacafé ‘De rol van de schoolleider in een crisissituatie’ wisselen deelnemers onderling ervaringen uit, om zo elkaar te inspireren en verder te helpen. Meld je aan.

Dit themacafé is onderdeel van het programma Voortgezet Leren

Het programma

Rector Astrid Buijs van het Picasso Lyceum opent het themacafé door te vertellen wat de huidige situatie vraagt van haar rol als schoolleider. Vervolgens wisselen jullie als deelnemers onderling ervaringen en tips uit over hoe jullie je rol op dit moment invullen.

Voor wie?

Schoolleiders en teamleiders.

Wanneer?

6 mei van 16.00 tot 17.00 uur.

De kosten

Deelname aan een online themacafé is kosteloos.

Aanmelden

Meld je hier aan voor deze online sessie. Je ontvangt via e-mail een link naar de online omgeving waarin het themacafé wordt georganiseerd.

Let op! Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen. Mochten er meer geïnteresseerden zijn, dan kijken we naar de mogelijkheid om een extra themacafé over dit thema te organiseren.

Vragen?

Heb je vragen over dit online themacafé? Stuur dan een e-mail naar schoolleiders@schoolinfo.nl of bel 030 – 232 48 90.