Leernetwerk Regio als Klaslokaal

Datum: 1 december 2022

Tijd: In de middag

Locatie: Regio Utrecht

Op 1 december start het nieuwe leernetwerk ‘Regio als Klaslokaal’. Binnen het concept regio als klaslokaal gaat het om het organiseren van contextrijk leren binnen en buiten de school samen met betekenisvolle en duurzame partnerschappen.

Contextrijk leren sluit aan op de behoeften van de samenleving en heeft een positief effect op de intrinsieke motivatie van leerlingen. In samenwerking met bijvoorbeeld bedrijven en gemeenten kan contextrijk leren echt vorm krijgen. Door deelname aan dit leernetwerk krijgt jouw school, door middel van uitwisseling met andere scholen en actieve werkvormen, concrete handvatten om aan de slag te gaan met jullie eigen vraagstuk rondom de Regio als Klaslokaal.

Wat kan je verwachten?

De scholen in het leernetwerk komen vijf keer samen om gezamenlijk te leren van elkaars ervaringen en te werken aan hun eigen ontwikkelvraag. Het leernetwerk wordt gecoördineerd vanuit Schoolleiders voor de Toekomst en Voortgezet Leren en zal worden begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider.

Wat levert het op?

Deelnemers werken in het leernetwerk aan een individuele ontwikkelvraag rondom samenwerking in en met de omgeving. Hoe organiseer je dat projectmatig en duurzaam in de school? Hoe werk je duurzaam samen met partners in de regio? Hoe organiseer je een slimme afstemming met andere onderwijsaanbieders? Gedurende het jaar zet je als school stappen bij het werken aan die leervraag. Door inspiratie van experts, andere deelnemers en praktijkvoorbeelden, helpt het leernetwerk je om deze stappen te zetten.

Voor wie?

We vragen per school minimaal deelname van de verantwoordelijke schoolleider en een projectleider of betrokken teamlid.

Waar en wanneer?

De eerste van de vijf bijeenkomsten is op donderdag 1 december in de middag, in de regio Utrecht.

De kosten

Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos. Wel verwachten we aanwezigheid bij alle vijf de bijeenkomsten en dat je tussendoor werkt aan de stappen die je wilt zetten.

Meedoen?

Er is inmiddels een wachtlijst voor dit leernetwerk. Als je je nu aanmeldt, kom je op de wachtlijst te staan. Aanmelden kan hier. Mocht er een plek beschikbaar komen, dan begint je deelname met een intakegesprek met de procesbegeleider. Het intakegesprek is een wederzijdse kennismaking en je krijgt dan ook meer informatie over dit leernetwerk.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl  of bel 030 232 48 80.