Leernetwerk Curriculumontwikkeling op school

Datum: 23 januari 2023
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: Stationsplein 1, Amersfoort (eerste bijeenkomst), daarna op deelnemende scholen

Heeft jouw school de ambitie om meer vanuit leerdoelen te gaan werken? En wil jouw school het curriculum gezamenlijk ontwikkelen, waarbij docenten als ontwerpers van het curriculum worden benaderd? Lees dan verder! In januari 2023 starten Voortgezet Leren/Schoolleiders voor de Toekomst en SLO samen het nieuwe leernetwerk Curriculumontwikkeling op school. 

Curriculumontwikkeling is niet eenvoudig. Dit netwerk biedt daarom expertise, uitwisseling, ondersteuning en gereedschappen om doelgericht en gezamenlijk curriculumbewust te handelen.

Wat kan je verwachten?

De deelnemers worden in dit leernetwerk meegenomen in de theoretische achtergrond van curriculumontwikkeling, de verschillende perspectieven die je als school kunt hebben op het curriculum en keuzes die je kunt maken. Met deze theoretische achtergrond op zak en met behulp van bronnen en instrumenten van SLO ga je aan de slag met een schooleigen situatie omtrent curriculumontwikkeling. Je maakt onder andere een plan van aanpak en ontwerpt leerinterventies. Je draagt door deelname automatisch bij aan de doorontwikkeling van de materialen van SLO.

Wat levert het op?

Na dit leernetwerk:

 • hebben jullie nieuwe curriculummaterialen ontwikkeld, zoals een vakvisie, vakwerkplan, leerlijn of jaarprogramma, waardoor jullie een duidelijke gezamenlijke visie hebben als school;
 • zijn jullie curriculumbekwamer, waardoor je niet meer uitsluitend achter de methode aan holt;
 • is jullie handelingsrepetoire verbeterd, waardoor jullie scherpere keuzes in de lesstof maken.

Daarnaast ondersteunen de aangereikte instrumenten in dit leernetwerk het gesprek tussen schoolleiding en leraren over de keuzes die jullie kunnen maken binnen het curriculum. Andere keuzes binnen het curriculum kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan:

 • lagere methode-afhankelijkheid;
 • maatwerk voor leerlingen;
 • vakoverstijgend werken;
 • keuzetijd/anders organiseren
 • eigenaarschap/motivatie bij leerlingen.

Voor wie?

We vragen per school minimaal deelname van de verantwoordelijke schoolleider en een teacher leader. Dit leernetwerk is geschikt voor scholen die:

 • één of meerdere vaksecties/ontwerpteams/leerteams en ten minste één teacher leader in de school willen faciliteren voor 2023-2024 en 2024-2025;
 • actief deel willen nemen aan vijf bijeenkomsten per kalenderjaar met een schoolleider en een teacher leader die graag aan de slag gaan met curriculumontwikkeling;
 • graag concrete curriculummaterialen uitwerken, zoals bijvoorbeeld een vakvisie, vakwerkplan, leerlijn of jaarprogramma;
 • het leuk vinden mee te denken over de aangereikte materialen en ontwikkelde interventies van SLO.

Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst is op maandagmiddag 23 januari 2023 in Amersfoort. De data van de volgende bijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt. De bijeenkomsten vinden in principe wisselend plaats op de scholen van de deelnemers. Het leernetwerk bestaat in ieder geval uit vijf bijeenkomsten in 2023 en idealiter uit nog eens vijf bijeenkomsten in 2024.

De kosten

Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?

De inschrijving voor dit leernetwerk is inmiddels gesloten.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl  of bel 030 232 48 80.