In gesprek met Henk Hagoort over anders organiseren in de regio

Datum: 4 oktober 2022
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Online

Hoe kan de regio helpen bij het anders organiseren van ons onderwijs? Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad, gaat hierover online in gesprek met Harald Wiggers en Guus Daanen.

De meeste scholen organiseren primair het doceren. In slechts mindere mate faciliteren zij het leren van leerlingen en studenten. Wat zijn de kansen en mogelijkheden om meer vanuit aandacht dan vanuit aanbod aantrekkelijker en eigentijdser onderwijs te bieden? Hoe creëren we samen een ecosysteem waarin leren en ontwikkelen van leerlingen en studenten centraal staat?

We spreken met Henk Hagoort over de kansen, ruimte en mogelijkheden die ontstaan door de behoefte en expertise in de regio te inventariseren, inzichtelijk te maken en te ontsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. De regio als klaslokaal, dus.

Voor wie?

Iedereen die dat wil, kan erbij zijn. Meld je nu aan!

Waar en wanneer?

Dinsdag 4 oktober, van 09.30 tot 11.00 uur. Het gesprek vindt online plaats.

Wat levert het op?

Inzichten en kansen met betrekking tot het faciliteren van leren en het anders organiseren van leren en ontwikkelen. Met de binnenkort te verschijnen routekaart ‘Regio als klaslokaal’ van Schoolleiders voor de Toekomst ben je als schoolleider zelf in staat om een eigen good practice te ontwikkelen in co-creatie met je team en leerlingen en studenten. Samen bouwen we aan een sterke regio.

Programma

Het gesprek van Henk Hagoort met Harald Wiggers en Guus Daanen vindt plaats gedurende het eerste half uur van deze sessie. Daarna gaat het gesprek interactief verder en kunnen ook overige deelnemers reageren.

Over de spreker(s)

Harald Wiggers (Harald Wiggers Onderwijsinnovatie & Transitie) zet zich als ex-schoolleider en zelfstandig ondernemer landelijk in voor de missie van Schoolleiders voor de Toekomst: ‘De omslag maken van het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen’. In de regio doet hij dat vanuit het perspectief dat alle expertise in de regio ingezet kan worden om wonenden, werkenden en lerenden een leven lang te laten ontwikkelen, op basis van de eigen behoefte en die van de samenleving. De regio wordt zo het nieuwe klaslokaal, door samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden. Samen met Thea van den Idsert (Inblinkers) en Jan Fasen (de Ruimte) richtte Harald ‘d!m – De Innovatie Maatschap’ op, waarmee de missie van Schoolleiders voor de Toekomst in de praktijk wordt gerealiseerd.

Guus Daanen heeft als sociaal innovator het ‘Concept Campus’ ontwikkeld. Binnen dit concept vindt ontwikkeling vanuit de behoefte van jongeren plaats en worden er voorwaarden gecreëerd om te ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen en te oogsten. Campus Uden is de eerste uitwerking van het Concept Campus. Daar is nu duurzame samenwerking ingezet tussen po, vo, mbo en hbo, regionale ondernemers, lokale en provinciale overheden en overige stakeholders.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.